Konferencja Naukowa Oddziału Mazowieckiego PTChP w dniu 27.05.2023 r. w godz. 10:00 – 12:15

 

Konferencja Naukowa Oddziału Mazowieckiego PTChP

ULOTKA Z PROGRAMEM KONFERENCJI – POBIERZ

PROGRAM KONFERENCJI

10.00-10.05 Otwarcie spotkania
Dr med. Rafał Dobek
Przewodniczący Oddziału Mazowieckiego PTChP

10.05-10.35 Co nowego w terapii POChP – przegląd aktualnych doniesień naukowych
Prof. dr hab. med. Paweł Śliwiński

10.35-10.45 Dyskusja

10.45-11.15 Co nowego w terapii astmy – przegląd aktualnych doniesień naukowych
Prof. dr hab. med. Piotr Kuna

11.15-11.25 Dyskusja

11.25-11.55 Co nowego w astmie T2 – niezależnej: nadzieje i realne możliwości
Dr nauk med. Rafał Dobek

11.55-12.05 Dyskusja

12.05-12.15 Zakończenie konferencji

12.15 Lunch

Sponsor konferencji: Chiesi Poland Sp. z o.o