Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

ŚWIATOWY DZIEŃ GRUŹLICY| 24 MARCA 2023 Konferencja hybrydowa

ULOTKA Z PROGRAMEM KONFERENCJI – POBIERZ

Kierownik Naukowy
Prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej

Organizatorzy
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Polskie Towarzystwo Chorób Płuc wraz z Sekcją Gruźlicy
Medicare S.C

PROGRAM KONFERENCJI

11.00-11.15 Uroczyste otwarcie konferencji
Dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska
Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc
Prof. Stefan Wesołowski
Dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
Prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, Kierownik Zakładu Mikrobiologii, Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Dr hab. Tadeusz Zielonka
Komitet Organizacyjny, Sekcja Gruźlicy PTChP

Sesja 1. POSTĘPY DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ GRUŹLICY
Przewodniczą: Prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć, Dr med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska

11.15-11.30 Diagnostyka obrazowa TB
Dr n. med. Katarzyna Błasińska – Zakład Radiologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

11.30-11.45 Testy lekooporności MTB zgodnie z nowymi definicjami DR TB
Dr. n. med. Agnieszka Głogowska – Zakład Mikrobiologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

11.45-12.00 Diagnostyka utajonego zakażenia Mycobacterium tuberculosis – nowe zalecenia i testy
Mgr Dagmara Borkowska-Tatar – Zakład Mikrobiologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

12.00-12.15 WYKŁAD FIRMY BIOMERIEUX TB-IGRA – Nowe Podejście w Diagnostyce utajonej Gruźlicy
Mgr Karol Kowalski – Product Manager Immunoassays Eastern Europe

12.30-12.40 PYTANIA I DYSKUSJA

Sesja 2. GRUŹLICA W CZASACH WOJNY
Przewodniczą: Prof. dr hab. med. Maria Korzeniewska-Koseła, Dr hab. med. Tadeusz Maria Zielonka

12.40-12.50 Gruźlica a wojna
Dr hab. n. med. Tadeusz Zielonka – Dr hab. n. med. Tadeusz Zielonka

12.50-13.05 Epidemiologia gruźlicy w Polsce w czasach pandemii COVID-19 i konfliktu zbrojnego w Ukrainie
Prof. dr hab. med. Maria Korzeniewska-Koseła – Zakład Epidemiologii i Walki z Gruźlicą, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

13.05-13.20 Czy wojna w Ukrainie zmieni sytuację epidemiologiczną Beijing-TB?
Dr n. med. Monika Kozińska
– Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

13.20-13.35 Diagnostyka i leczenie gruźlicy na Ukrainie w czasie wojny
Yana Terlejeva – Kierownik Wydziału Koordynacji Programów Leczenia Gruźlicy Centrum Zdrowia Publicznego MOZ Ukrainy w Kijowie

13.35-13.50 Pilotażowy program leczenia MDR-TB w warunkach ambulatoryjnych
Dr n. med. Adam Nowiński – Dr n. med. Adam Nowiński

13.50-14.05 WYKŁAD FIRMY BECTON DICKINSON
Szybka, kompleksowa diagnostyka TB z wykorzystaniem różnych metod diagnostycznych
Dr Katarzyna Kopron
– BD IDS Application Specialist Becton Dickinson Polska sp. z o.o.

14.05-14.20 WYKŁAD FIRMY EUROIMMUN
Gruźlica w XXI wieku. Precyzyjne narzędzia w diagnostyce gruźlicy
Mgr Izabella Podsiadły
– EUROIMMUN Polska

14.20-14.25 PYTANIA I DYSKUSJA

14.25-14.35 PRZERWA KAWOWA

Sesja 3. GRUŹLICA PRZEZ PRZYPADKI
Przewodniczą: Dr hab. med. Piotr Kryst, Dr hab. med. Grzegorz Przybylski

14.35-14.50 Gruźlica urogenitalna w XXI wieku
Dr hab. med. Piotr Kryst, prof. CMKP Oddział Urologiczny Szpitala Bielańskiego im. ks. J. Popiełuszki w Warszawie, II Klinika Urologii CMKP

14.50-15.05 Guzki reumatoidalne z kawitacjami – popularne schorzenie, ale często mylone z gruźlicą
Dr n. med. Grzegorz Gawron
– Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim

15.05-15.15 Gruźlica – problem interdyscyplinarny
Dr n. med. Przemysław Zdziarski
– Dr n. med. Przemysław Zdziarski

15.15-15.30 Gruźlica ośrodkowego układu nerwowego
Dr n. med. Regina Podlasin, Dr Magdalena Thompson
– Szpital Zakaźny w Warszawie

15.30-15.40 Trudne przypadki gruźlicy w populacji obcokrajowców
Dr n. med. Jacek Jagodziński
– Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

15.40-15.55 Gruźlica w aspekcie wojny na Ukrainie – analiza przypadków
Dr hab. Grzegorz Przybylski
– Katedra Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

15.55-16.10 WYKŁAD FIRMY DIAG-MED
Najnowsze rozwiązania w diagnostyce prątków
Barbara Łukasiuk
– Kierownik ds. produktu – Biologia molekularna firma Diag-Med

16.10-16.30 PYTANIA, DYSKUSJA, PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

16.30 POCZĘSTUNEK

ULOTKA Z PROGRAMEM KONFERENCJI – POBIERZ

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.