Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Realizatorami programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej są:
– Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, jako centralny ośrodek koordynujący;
– Regionalne ośrodki koordynujące wskazane w załączniku do rozporządzenia.

Celem wprowadzanego programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych, zwanego dalej „programem pilotażowym”, jest poprawa leczenia gruźlicy wielolekoopornej w Rzeczpospolitej Polskiej oraz ponadnarodowa harmonizacja i wdrożenie standardów Światowej Organizacji Zdrowia w okresie wyzwań epidemiologicznych w związku z migracją ludności z terenów Ukrainy.

Celem głównym programu pilotażowego jest sprawdzenie modelu leczenia MDR- TB w warunkach ambulatoryjnych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz ponadnarodowa harmonizacja leczenia MDR-TB i wdrożenie standardów Światowej Organizacji Zdrowia w okresie wyzwań epidemiologicznych.

Do celów programu pilotażowego należy również:

  • rozwiązanie problemu ciągłości terapii osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z poźn. zm.), leczonych z powodu MDR- TB;
  • przetestowanie telemedycznego systemu nadzoru nad pacjentami;
  • ograniczenie hospitalizacji chorych z MDR-TB na rzecz świadczenia prowadzącego w trybie ambulatoryjnym.

Pliki i linki:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2022 r. w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych
  2. Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 147/2022/DSOZ z dnia 16-11-2022 w sprawie umów o realizację programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.