Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Igichp A

Szanowni Państwo,
z ogromną satysfakcją mam zaszczyt poinformować, iż Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc na podstawie decyzji Ministra Edukacji i Nauki w sprawie oceny działalności naukowej, otrzymał kategorię naukową A w dyscyplinie nauki medyczne. Ewaluacja działalności naukowej obejmowała lata 2017 – 2021. W ocenie działalności naukowej został wzięty pod uwagę dorobek publikacyjny pracowników naukowych Instytutu, pozyskane i realizowane granty badawcze finansowane ze źródeł zewnętrznych oraz wpływ prowadzonych badań naukowych na gospodarkę i społeczeństwo.

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Stefan Wesołowski
Dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc

Informacja o wynikach parametryzacji znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wyniki-ewaluacji-dzialalnosci-naukowej-za-lata-2017-2021

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.