VII Konferencja online Ogólnopolskie Spotkania Mikrobiologów i Epidemiologów – 9 maja 2022r.

VII Konferencja online Ogólnopolskie Spotkania Mikrobiologów i Epidemiologów

ULOTKA Z PROGRAMEM SPOTKANIA – POBIERZ

Kierownik Naukowy
Prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej

Patronaty Honorowe
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej
Konsultant Krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wojewoda Mazowiecki

 

 

 

Organizatorzy
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
Medicare S.C

PROGRAM KONFERENCJI

16.00-16.05 Powitanie uczestników
Prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć Konsultant Wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej – Zakład Mikrobiologii, Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

I. Posiedzenie naukowo-szkoleniowe: SZCZEPIENIA I PRZECIWCIAŁA SARS-CoV-2

16.05-16.20 Wyszczepialność w Polsce, jak obecnie wygląda, czy będzie IV dawka i kolejne?
Prof. dr hab. Włodzimierz Gut

16.20-16.35 Perspektywy dalszego przebiegu pandemii – czy mamy szansę na odporność populacyjną?
Dr Paweł GrzesiowskiEkspert NRL ds. walki z COVID-19, Fundacja Instytut Profi laktyki Zakażeń

16.35-16.55 WYKŁAD SPONSOROWANY EUROIMMUN
Czego nie wiemy o SARS-CoV-2? Jak szukać odpowiedzi? Przegląd nowatorskich badań laboratoryjnych
Dr n. farm. Patryk MatuszekEkspert ds. Szkoleń i Wystąpień Publicznych Euroimmun

16.55-17.15 WYKŁAD SPONSOROWANY QIAGEN
Insights from QIAstat-Dx Syndromic solutions: adding information to clinical decision making process
Dr Josep ParejaDirector of Medical Affairs – Infectious Diseases at QIAGEN

17.15-17.20 PRZERWA

II. Posiedzenie naukowo-szkoleniowe: DIAGNOSTYKA MIKROBIOLOGICZNA

17.20-17.35 Oznaczanie poziomu przeciwciał po szczepieniach COVID-19
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat Konsultant Krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, Kierownik Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

17.35-17.55 Latentne zakażenie prątkiem Mycobacterium tuberculosis
Prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, Kierownik Zakładu Mikrobiologii, Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

17.55-18.15 WYKŁAD SPONSOROWANY PFIZER
Monitorowanie inwazyjnych zakażeń pneumokokowych w Polsce – czy możemy coś zmienić?
Prof. dr hab. n. med. Anna Skoczyńska Kierownik KOROUN, Narodowy Instytut Leków

18.15-18.35 WYKŁAD SPONSOROWANY BIOMERIEUX
Wpływ szybkich testów multipleks PCR na diagnostykę zakażeń i leczenie pacjentów hospitalizowanych,
w tym pacjentów z chorobą COVID-19

Mgr Małgorzata Wardzyńska
Zarządzający Grupą Produktów BioFire, bioMerieux Polska

18.35-18.55 WYKŁAD SPONSOROWANY CEPHEID
Oporność na antybiotyki w erze COVID-19 – rozwiązania fi rmy Cepheid

Mgr Ewa Kaniuk Territory Manager Cepheid

18.55-19.00 PRZERWA

III. Posiedzenie naukowo-szkoleniowe: METODY ZAPOBIEGANIA TRANSMISJI ZAKAŻEŃ

19.00-19.20 WYKŁAD SPONSOROWANY ECOLAB
Higiena rąk – czy jest najłatwiejszą metodą zmniejszania transmisji zakażeń?
Mgr Magdalena Dubińska Biotechnolog, diagnosta laboratoryjny, przedstawiciel fi rmy Ecolab

19.20-19.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

ULOTKA Z PROGRAMEM SPOTKANIA – POBIERZ