Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

VI 2022

ULOTKA Z PROGRAMEM SPOTKANIA – POBIERZ

Kierownik Naukowy
Prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej

Patronaty Honorowe
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej
Konsultant Krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Organizatorzy
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
Medicare S.C

PROGRAM KONFERENCJI

15.30-15.35 Powitanie uczestników
Prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej – Zakład Mikrobiologii, Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

I. Posiedzenie naukowo-szkoleniowe: DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA-CZY TYLKO SARS? PROFILAKTYKA I DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSOWYCH, BAKTERYJNYCH I GRZYBICZYCH

15.35-15.50 WYKŁAD EDUKACYJNY ROCHE DIAGNOSTICS POLSKA Sp. z o.o.
Zakażenia RSV – powracające zagrożenie – immunizacja i diagnostyka
Prof. dr hab. n. med. Ewa HelwichKlinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

15.50-16.05 Zakażenia wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV)
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski Kierownik Centralnego Ośrodka Koordynującego Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Polsce, Centrum Onkologii w Warszawie

16.05-16.20 Krztusiec i jego profilaktyka
Prof. dr hab. n. med. Hanna Czajka Kierownik Poradni Chorób Zakaźnych & Centrum Szczepień w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie

16.20-16.35 Candida auris – chorobotwórczy super drożdżak
Mgr Barbara GarczewskaZakład Mikrobiologii, Pracownia Mikologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

16.35-16.55 WYKŁAD SPONSOROWANY EUROIMMUN
Odpowiedź immunologiczna w COVID-19: case study | wyniki badań z Polski
Dr n. farm. Patryk Matuszek
Ekspert ds. Szkoleń i Wystąpień Publicznych Euroimmun

16.55-17.15 WYKŁAD SPONSOROWANY EUROIMMUN
Jak kontrolować skuteczność szczepień? FAQ?
Mgr Paweł Krzemień
– Kierownik Regionu Euroimmun

17.15-17.20 PRZERWA

II. Posiedzenie naukowo-szkoleniowe:  ZAKAŻENIA PŁUC SZPITALNE I POZASZPITALNE

17.20-17.35 Antybiotykoterapia-czym różni się szpitalne zakażenie płuc od pozaszpitalnego?
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat Konsultant Krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, Kierownik Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

17.35-17.50  Podstawy racjonalnej antybiotykoterapii w zakażeniach dróg oddechowych
Dr hab. n. med. Elżbieta Stefaniuk – Kierownik Medycznego Laboratorium Mikrobiologicznego, Szpital Pro-Medica w Ełku

17.50-18.10 WYKŁAD SPONSOROWANY BIOMERIEUX
Diagnostyka objawowa – zastosowanie testów multipleks PCR jako nowego standardu w diagnostyce zakażeń dróg oddechowych
Mgr Małgorzata WardzyńskaZarządzający Grupą Produktów BioFire, bioMerieux Polska

18.10-18.30 WYKŁAD SPONSOROWANY BERLIN-CHEMIE /MENARINI
Drobnoustroje wielolekooporne a nowe antybiotyki i nowe strategie terapeutyczne
Dr hab. n. med. Jarosław WorońKierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej, Katedra Farmakologii UJ CM w Krakowie

18.30-18.35 PRZERWA

III. Posiedzenie naukowo-szkoleniowe:  DEZYNFEKCJA

18.30-18.55 WYKŁAD SPONSOROWANY ECOLAB
Dezynfekcja przy pomocy promieniowania UV-C w walce z zakażeniami szpitalnymi
Mgr Michał Opioła – Territory Manager HC, Ecolab

18.55-19.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

ULOTKA Z PROGRAMEM SPOTKANIA – POBIERZ

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.