Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

IV Konf

IV Ogólnopolskie Spotkania Mikrobiologów i Epidemiologów

PROGRAM KONFERENCJI

16.00-16.05 Powitanie uczestników
Prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej – Zakład Mikrobiologii,
Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

I. Posiedzenie naukowo-szkoleniowe: Diagnostyka mikrobiologiczna
16.05-16.20 Zastosowanie spektometrii mas w diagnostyce rodzajów Mycobacterium
Dr Rafał Szewczyk – ekspert w zakresie spektrometrii mas, BioAnalytic w Gdańsku
i LabExperts Sp. z o.o. Laboratorium w Łodzi
16.20-16.40 WYKŁAD FIRMY ARGENTA Implementacja spektrometrii masowej w diagnostyce mikrobiologicznej
Katarzyna Kopron – Specjalista ds. aplikacji z obszaru mikrobiologii, Dział Klinika,
Argenta Sp. z o.o. Sp.k.
16.40-16.55 WYKŁAD FIRMY DIAG-MED
Aplikacja systemu MALDI Biotyper IV generacji w diagnostyce mikrobiologicznej
Mgr Adam Karpiński – Kierownik ds. produktów SPEKTROMETRIA MAS, fi rma Diag-Med
Mgr Anetta Remesz – Kierownik ds. produktów, sprzedaży i wdrożeń, fi rma Diag-Med
16.55-17.15 WYKŁAD FIRMY BIOMERIEUX
Optymalizacja pracy w laboratorium mikrobiologicznym od próbki po wynik – kompleksowe rozwiązanie fi rmy bioMerieux
Mgr Marek Seweryn – Product Manager ID/AST bioMerieux
17.15-17.20 PRZERWA

II. Posiedzenie naukowo-szkoleniowe: Markery ciężkich zakażeń
17.20-17.35 Znaczenie prokalcytoniny w diagnostyce zakażeń dolnych dróg oddechowych
Prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek – Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy Oddziału
Terenowego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju
17.35-17.55 WYKŁAD FIRMY ABBOT
Kliniczne wykorzystanie testów do diagnostyki SARS-CoV-2
Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Mazur – Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
17.55-18.00 PRZERWA

III. Posiedzenie naukowo-szkoleniowe: Nowości w antybiotykoterapii
18.00-18.20 WYKŁAD FIRMY BERLIN-CHEMIE
Nowe antybiotyki w Polsce w leczeniu ciężkich zakażeń KPC i zakażeń skóry tkanek
miękkich okiem mikrobiologa i farmakologa
Dr hab. n. med. Jarosław Woroń – Zakład Farmakologii Klinicznej, Katedra Farmakologii UJ CM w Krakowie
18.20-18.25 PRZERWA

IV. Posiedzenie naukowo-szkoleniowe: Borelioza-wciąż aktualny problem
18.25-18.40 Algorytm diagnostyki boreliozy
Prof. dr hab. Stanisława Tylewska-Wierzbanowska – Laboratorium Samodzielnej Pracowni Riketsji, Chlamydii i Krętków
Odzwierzęcych w NIZP–PZH w Warszawie
18.40-18.55 Antybiotykoterapia w boreliozie – miejsce w schemacie leczenia cefuroksymu aksetylu i amoksycyliny
Prof. dr hab. n. med. Joanna Zajkowska – Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku
18.55-19.00 PRZERWA

V. Posiedzenie naukowo-szkoleniowe: Mikrobioligczne aspekty endoskopii
19.00-19.20 WYKŁAD FIRMY ECOLAB
Rola badań mikrobiologicznych w procesie reprocesowania i przechowywania endoskopów
Mgr Mariusz Żoń – Key Account Manager Soluscope
19.20-19.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.