Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Szanowni Państwo,
w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 , mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów informujemy, że zostają wprowadzone następujące zmiany organizacyjne:

[cmsmasters_row][cmsmasters_column data_width=”1/1″][cmsmasters_text]

  1. Ograniczenie hospitalizacji w klinikach/oddziałach do trybu pilnego, po indywidualnej decyzji lekarza.
  2. Obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentów do odwołania!
  3. Pacjenci hospitalizowani mogą przyjmować tylko paczki do 5 kg (w jednej torbie). Osoba przekazująca paczkę musi skontaktować się z pacjentem lub personelem jego oddziału, aby potwierdzić zgodę ze strony oddziału na przyjęcie paczki dla pacjenta. Paczki są przyjmowane wyłącznie w godzinach 10-11 oraz 17-18. Paczki zostają przyjęte przez osoby pełniące dyżur przy wejściu głównym. Paczki odbiera i przekazuje pacjentowi pracownik oddziału, po jej zdezynfekowaniu. Procedura dezynfekcji paczek będzie się odbywać najwyżej raz w ciągu dnia. Osoby dyżurujące przy wejściu nie dostarczają paczek na oddziały!
  4. Ograniczenie wizyt ambulatoryjnych w Przychodni Przyklinicznej po wcześniejszej telefonicznej konsultacji lekarza z pacjentem. O ile to możliwe wizyty kolejne w miarę możliwości będą realizowane w trybie teleporady.
  5. Preferowany kontakt w przypadku skierowania do Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc do poradni specjalistycznych oraz na badania diagnostyczne to kontakt telefoniczny lub mailowy, gdzie personel poinformuje o dalszym sposobie postępowania.
    tel. do Przychodni 22 43 12 118 przychodnia@igichp.edu.pl, tel. do Zakładu Radiologii 22 43 12 116
  6. Leczenie pacjentów  w Programach Lekowych odbywa  się na dotychczasowych zasadach przy zachowaniu wszystkich niezbędnych środków ostrożności. Upoważnienie do odbioru leku.
  7. W Izbie Przyjęć i Przychodni Przyklinicznej wyznaczona pielęgniarka mierzy temperaturę ciała i przeprowadza ankietę epidemiologiczną u każdego pacjenta i osoby towarzyszącej.

Pytania dotyczące chorych hospitalizowanych i planowanych hospitalizacji proszę kierować na adresy mailowe poszczególnych klinik lub telefonicznie do sekretariatów klinik.

I Klinika Chorób Płuc 1klinika@igichp.edu.pl
-Pokoje lekarskie 22 43 12 147,   22 43 12 262,   22 43 12 146
-Pokój pielęgniarek odc. A: 22 43 12 280,   odc. B: 22 43 12 236
II Klinika Chorób Płuc: 2klinika@igichp.edu.pl
-Pokoje lekarskie odc. 2A: 22 43 12 183,   22 43 12 246,   22 43 12 193,  odc. 2B: 22 43 12 245
-Pokój pielęgniarek odc. 2A: 22 43 12 271,  odc. 2B: 22 43 12 120
III Klinika Chorób Płuc i Onkologii: 3klinika@igichp.edu.pl
Oddział X:
-Pokój lekarski 22 43 12 218
-Pokój pielęgniarek 22 43 12 238
Oddział XII:
-Pokój lekarski 22 43 12 229
-Pokój pielęgniarek 22 43 12 239
Oddział XI:
-Pokój lekarski 22 43 12 279
-Pokój pielęgniarek 22 43 12 260
Klinika Chirurgii: chirurgia@igichp.edu.pl
-Pokoje lekarskie 22 43 12 200,  22 43 12 364
-Pokój pielęgniarek odc. A: 22 43 12 284,  odc. B: 22 43 12 275,  odc. C: 22 43 12 277
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii:  
-Pokoje lekarskie odc. A: 22 43 12 342,  odc. B: 22 43 12 165
-Pokój pielęgniarek odc. A: 22 43 12 250,  22 43 12 157  odc. B: 22 43 12 174

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.