Dział d/s Ewidencji i Rozliczania Świadczeń Medycznych

 

Kierownik: mgr Dorota Żegota
* 43-12-331 Fax: 43-12-431
* d.zegota@igichp.edu.pl 
 

Zakres prowadzonych prac:

  1. Opracowanie i utrzymywanie jednolitego wykazu procedur diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc i ocena ich w kategoriach ekonomicznych.
  2. Tworzenie wskaźników względnych dla poszczególnych czynności diagnostyczno-terapeutycznych dla celów oceny kosztowej oraz aktualizacja i weryfikacja technologii wykonania tych procedur
  3. Formułowanie profili diagnostyczno-terapeutycznych dla poszczególnych przypadków chorobowych z uwzględnieniem opisanych i wycenionych procedur medycznych.
  4. Opracowanie metodologii obliczania kosztów hospitalizacji poszczególnych pacjentów.
  5. Wyodrębnienie kategorii diagnostycznych (podobnych do DRG), właściwych z punktu widzenia specyfiki Instytutu
  6. Współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia, Ministerstwem Zdrowia oraz Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego i innymi jednostkami.
  7. Prowadzi sprawozdawczość związaną z rozliczaniem umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia z zakresu lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, świadczeń odrębnie kontraktowanych.
  8. Przygotowuje oferty na świadczenie usług medycznych w ogłoszonych postępowaniach przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
  9. Oblicza koszty leczenia pacjentów nieubezpieczonych.
Powrót do ekranu głównego Instytutu