Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Przewodniczący:  lek. med. Wojciech Skorupa
Asystent Diagnostyki Laboratoryjnej:  mgr Violetta Petroniec
Pielegniarka Koordynująca ds. Higieny i Epidemiologii:  mgr Agnieszka Lenarczyk-Antczak
Pielęgniarka specjalistka  mgr Bożena Rychwalska

tel./faks: 22 43-12-348    e-mail: zkzsz@igichp.edu.pl

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych został powołany na podstawie art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr. 234, poz. 1570 z póz. zm.) Zarządzeniem nr 9/2011 Dyrektora IGiChP z dnia 18 maja 2011r.

Do zadań Zespołu należy:

Pracami Zespołu kieruje i odpowiada za realizację jego zadań Przewodniczący Zespołu.