Konferencje i zjazdy

Oddział Alergologiczny i Chorób Wewnętrznych Szpitala im J. Jonstona w Lubinie
Sekcja Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu PTF
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

III Ogólnopolska Konferencja
ZABURZENIA ODDYCHANIA W CZASIE SNU
POSTĘPY W LECZENIU SCHORZEŃ UKŁADU ODDECHOWEGO I KRĄŻENIA
CENTRUM KULTURY "MUZA" W LUBINIE, 9-10.12.2005RINFORMACJA INTERNETOWA:
www.crfd.com.pl
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. Jan Zieliński
e-mail: j.zielinski@igichp.edu.pl
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr n. med. Artur Kwaśniewski
e-mail: ppl@legnica.dialog.net.pl
Sekretarz
lek. med. Tomasz Pelak
e-mail: tpelak@mp.pl
Biuro Organizacyjne:
Centrum RFD Sp. z o.o. 59-300
Lubin ul. Leśna 8 tel. 0 76 746 63 17

Plan Konferencjii
pobierz program

Piątek, 9 grudnia (dzień specjalistów)

I. Postępy w leczeniu ostrych stanów w chorobach płuc

II. Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu OBS

III. Postępy w kardiologii

IV. Postępy w torakochirurgii

V. Posiedzenie sekcji Sekcji ZOCS PTFP:2 sesje w piątek i 1 sesja w sobotę.

Sobota, 10 grudnia. Dzień lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy rodzinnych

I. Postępy w leczeniu ostrych stanów w chorobach płuc

ZABURZENIA ODDYCHANIA W CZASIE SNU

II. Wczesne rozpoznawanie POChP

III. Postępy w leczeniu stanów nagłego zagrożenia życia

OPŁATA ZJAZDOWA:50,00 zł. W przypadku uiszczenia opłaty do 30.10.2005,po tym terminie opłata 75,00 zł;

Opłata płatna na konto: OR Polskiego Towarzystwa Lekarskiego ZL:
PKO Bank Polski O/Lubin 95 1020 3017 0000 2402 0020 3729

W ramach opłaty bankiet w dniu 9.12.2005.
Z opłaty zjazdowej zwolnieni są członkowie sekcji zaburzeń oddychania PTF

Za udział w konferencji uczestnicy otrzymuję 20 punktów edukacyjnych.