Zalecenia Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w sprawie SARS

wydane 20.03.3003
Poniżej tekst pisma do kierowników Klinik i ZakładówSz. P. Kierownicy Klinik, Oddziałów i Zakładów
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
w Warszawie

w/m

W związku ze wzrastającą liczbą zarejestrowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) przypadków SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), klasyfikowanych obecnie jako podejrzane lub prawdopodobne, chciałabym zwrócić uwagę na następujące fakty ważne epidemiologicznie:

Wobec faktu, iż w/w objawy kliniczne choroby występują powszechnie w populacji, podkreśla się rolę wywiadu w ustaleniu faktu pobytu chorego w południowo-wschodniej Azji (lub w innym regionie szerzenia się SARS) lub bliski kontakt z osobą podejrzaną o SARS w ciągu 10 dni przed wystąpieniem objawów chorobowych.

Bieżące informacje na temat aktualnego stanu wiedzy o SARS można uzyskać na stronach internetowych:
WHO: www.who.int
CDC: www.cdc.gov
lub u epidemiologa Szpitala - telefon 395.

Z poważaniem
dr n. med. Marta Wróblewska
epidemiolog Szpitala