REGULAMIN
Wyborów do Rady Naukowej
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc

Wzory kart do głosowania
załączniki nr 1     załączniki nr 2     załącznik nr 3

Dyrektor Instytutu
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Roszkowski-Śliż