Centrum Kształcenia i Współpracy z WHO

kierownik: dr Maria Korzeniewska

e-mail: m.korzeniewska@igichp.edu.pl


Centrum Kształcenia i Współpracy z WHO przy Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc zajmuje się organizowaniem kursów szkoleniowych dla osób zarządzających programami zwalczania gruźlicy i dla kadry kierowniczej laboratoriów prątka z krajów Europy środkowej i wschodniej oraz z nowo powstałych państw byłego Związku Radzieckiego.
        Centrum udziela, na zlecenie WHO, konsultacji w zakresie technik laboratoryjnych, strategii DOTS i DOTS- Plus, leczenia gruźlicy wielolekoopornej (MDR TB).

Aktualne konferencje: