Awanse Naukowe

Dział Planowania NaukowegoZasady awansowania pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc: Zasady postępowania o nadanie stopnia doktora nauk medycznych, postępowania habilitacyjnego jak i nadania tytułu profesora określone są przez: