Telefony w Instytucie

Centrala Telefoniczna 22 43 12 100
Sekretariat Dyrekcji 22 43 12 428
Fax. 22 43 12 452
 
Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa 22 43 12 428
Z-ca Dyrektora d/s
Techniczno-Administracyjnych
22 43 12 428
Z-ca Dyrektora d/s Nauki 22 43 12 386
Główna Księgowa 22 43 12 160
 
Pielęgniarka Naczelna 22 43 12 270
 
Dział Organizacji i Zarządzania Jakością 22 43 12 336,   22 43 12 110
Dział Spraw Pracowniczych i Płac22 43 12 131,   22 43 12 227,  22 43 12 145
Dział Księgowości 22 43 12 369
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia22 43 12 301,   fax 22 43 12 421,    22 43 12 352,   fax 22 43 12 457
Dział Techniczny 22 43 12 420,   22 43 12 320,   fax 22 43 12 400
Dział Administracyjny 22 43 12 325
Dział ds. Ewidencji i Rozliczania
Świadczeń Medycznych
22 43 12 331
 
Apteka 22 43 12 175
Izba Przyjęć 22 43 12 222,   22 43 12 353
Kancelaria Chorych 22 43 12 341,   22 43 12 321
 
Przychodnia Przykliniczna:
Rejestracja 22 43 12 118
Kierownik Przychodni 22 43 12 296
Pielęgniarka Oddziałowa 22 43 12 206
Gabinet Zabiegowy 22 43 12 112
Poradnia Pulmunologiczna (Astma) 22 43 12 139
Poradnia Chirurgiczna 22 43 12 137
Poradnia Pulmunologiczna 22 43 12 297
Spirometria i EKG 22 43 12 134
Sala opatrunkowa 22 43 12 237
 
I Klinika Chorób Płuc
-Sekretariat 22 43 12 143,  22 43 12 343
fax 22 43 12 443
-Pielęgniarka Oddziałowa 22 43 12 199,
-Pokój lekarski 22 43 12 147,   22 43 12 262
-Pokój pielęgniarek odc. A 22 43 12 280,   odc. B 22 43 12 236
 
II Klinika Chorób Płuc:
-Sekretariat 22 43 12 144,  22 43 12 344
fax 22 43 12 454
-Pielęgniarka Oddziałowa Odc. 2A 22 43 12 241
-Pokój lekarski 22 43 12 183,   22 43 12 184,   22 43 12 193
-Pokój pielęgniarek 22 43 12 271
-Pielęgniarka Oddziałowa Odc. 2B22 43 12 135,
-Pokój lekarski 22 43 12 245
-Pokój pielęgniarek 22 43 12 120
 
III Klinika Chorób Płuc i Onkologii:
-Sekretariat 22 43 12 108,   fax 22 43 12 408
-Pokój lekarski 22 43 12 177
 
Oddział X:
-Pielęgniarka Oddziałowa 22 43 12 185
-Pokój lekarski 22 43 12 218,   22 43 12 330
-Pokój pielęgniarek 22 43 12 238
Oddział XII:
-Pielęgniarka Oddziałowa 22 43 12 255
-Pokój lekarski 22 43 12 229,  22 43 12 380
-Pokój pielęgniarek 22 43 12 239
 
Oddział XI Chorób Płuc:
-Pielęgniarka Oddziałowa 22 43 12 360
-Pokój lekarski 22 43 12 279
-Pokój pielęgniarek 22 43 12 260
 
Klinika Chirurgii:
-Sekretariat 22 43 12 466,  fax 22 43 12 455
-Sekretariat medyczny 22 43 12 315
-Pielęgniarka Oddziałowa 22 43 12 219
Odcinek A:
-Pokój lekarski 22 43 12 294
-Pokój pielęgniarek 22 43 12 284
Odcinek B:
-Pokój lekarski 22 43 12 126
-Pokój pielęgniarek 22 43 12 275
Odcinek C:
-Pokój lekarski 22 43 12 294
-Pokój pielęgniarek 22 43 12 277
 
Blok Operacyjny:
-Pielęgniarka Oddziałowa 22 43 12 293
-Pokój pielęgniarek 22 43 12 287
 
Pracownia Endoskopii 22 43 12 396
Samodzielna Pracownia Rehabilitacji 22 43 12 316
 
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii:
-Sekretariat 22 43 12 190,   fax 22 43 12 490
-Pielęgniarka Oddziałowa 22 43 12 265
-Sala Intensywnej Terapii 22 43 12 342
 
Intensywna Terapia
Pneumonologiczno-Kardiologiczna (sala R):
-Sekretariat 22 43 12 190
-Pielęgniarka Oddziałowa 22 43 12 122
-Sala Intensywnej Terapii 22 43 12 165
 
Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych:22 43 12 348
 
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej:
-Sekretariat 22 43 12 116,   fax 22 43 12 417
-RTG 22 43 12 269
-USG 22 43 12 107
-Tomografia komputerowa 22 43 12 216
-Rezonans Magnetyczny 22 43 12 406
-Pracownia Ultrasonografii
Naczyniowej i Echokardiografii
22 43 12 365
 
Zakład Fizjopatologii Oddychania 22 43 12 223
Zakład Mikrobiologii 22 43 12 182
Pracownia Mikologii 22 43 12 148