POLITYKA JAKOŚCI

Misja Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc:
Naszą tradycją jest dobra opieka nad pacjentem

Świadczenie usług na wysokim poziomie zawsze było przedmiotem troski pracowników Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. Mamy świadomość, że spełnienie wymagań jakościowych stawianych przez Pacjentów jest podstawą działania i podtrzymywania zaufania do naszej pracy.
        Wiemy, że rosnącym oczekiwaniom pacjentów mogą sprostać tylko kompetentni pracownicy świadczący specjalistyczne usługi. Wiedza, wysokokwalifikowany personel medyczny i doświadczenie to nasz kapitał, który oferujemy naszym Pacjentom.
        Funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością traktujemy jako ważny instrument podnoszenia jakości usług medycznych warunkujący satysfakcję pacjentów, a także pozwalający na skuteczne doskonalenie funkcjonowania Instytutu. W tym celu Dyrekcja Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc ustanowiła następujące cele polityki jakości:

Realizacja tych celów następuje przez:

W imieniu całego personelu Instytutu i swoim własnym deklaruję pełne zaangażowanie w utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością , a wszystkich pracowników czynię odpowiedzialnymi za realizację Polityki Jakości w odniesieniu do swojego stanowiska pracy i zobowiązuję do doskonalenia jakości świadczonych usług.

Wydanie IV
25.11.2013
Dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski-Śliż