Słowniczek trudniejszych terminów medycznych

Na tej stronie chcemy wyjaśniać terminy, z którymi spotkasz się w szpitalu. Słowniczek będzie stopniowo wzbogacany, w zależności od potrzeb - jeśli coś wymaga wyjaśnienia - napisz:

antygen

próba tuberkulinowa