Rada Naukowa Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc


Porządek posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
w dniu 25 marca 2010 r.


Początek posiedzenia - godz. 10.00
Zakończenie posiedzenia - około godz. 13.30