A   A   A


ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc udziela świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Świadczenia zdrowotne udzielane są na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia:
Rodzaje i zakresy świadczeń zdrowotnych wykonywanych w IGICHP
Leczenie IPF

PRZYJĘCIE DO SZPITALA

DEPOZYT SZPITALNY

INFORMOWANIE O STANIE ZDROWIA PACJENTA

SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW

WYPIS PACJENTA Z ODDZIAŁU

UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA POZA KOLEJNOŚCIĄ ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Obsługiwane są poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, po okazaniu stosownego dokumentu.
Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są w dniu zgłoszenia.
W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, wyznacza się inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej może być udzielone w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.