A   A   A

INFORMACJE DLA PACJENTÓW W PRZYCHODNI


Zachęcamy do obejrzenia stron:  godziny pracy Poradni

Aby skorzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych należy przedstawić dowód ubezpieczenia, którym jest każdy dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne (Art.240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

W razie nieprzedstawienia aktualnego dokumentu ubezpieczenia świadczenie zdrowotne zostanie udzielone na koszt pacjenta (świadczeniobiorcy) - art. 50 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r.