Przypadek tygodnia


Pacjent AB, 68 lat,I Klinika Chorób Płuc objawy: pojedyńcze, izolowane świsty nad środkowym polem płuca lewego

rozpoznanie: guz płuca lewego

Widoczna masa guzowata w konglomeracie z powiększonymi węzłami chłonnymi lewej wnęki. Poza tym miąższ płucny bez zagęszczeń, nieco rozedmowy. Zrosty opłucnowe w przednim zachyłku przeponowo - żebrowym.


Bronchoskopia: Po stronie prawej w świetle ujścia o. dolnopłatowego prawego widoczny jest balotujący, kalafiorowaty, lśniący guz najprawdopodobniej wychodzący z oskrzela segmentu 6. Po stronie lewej widoczna jest poszerzona, nacieczona ostroga górnopłatowa, ponadto nacieczone podśluzówkowo całe oskrzele górnopłatowe z zamknięciem jego światła oraz nacieczone ujście o. dolnopłatowego. Pozostałe oskrzela i ostrogi bez istotnych zmian.

    

Widoczne naciekanie wzdłuż o. głównego lewego na odc. 1 cm od rozwidlenia tchawicy oraz przylegającego do głównej gałęzi t.płucnej lewej na odcinku 1,5 cm od pnia płucnego, bez ewidentnych cech naciekania powyższych struktur.Archiwum przypadków tygodnia