A   A   A

Przychodnia Przykliniczna

kierownik: dr n. med. Krystyna Maszkowska-Kopij

tel. 22 43 12 118  faks 22 43 12 424 
e-mail: przychodnia@igichp.edu.pl
ANKIETA PACJENCI
OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA POZA KOLEJNOŚCIĄ ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
KLAZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Przychodnia Przykliniczna udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej -

Osoby nie posiadające prawa do bezpłatnych świadczeń mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych odpłatnie. Koszt świadczeń reguluje zarządzenie nr 45/2012 Dyrektora Instytutu z dnia 30.11.2017 r. w/s opłat za świadczenia zdrowotne wykonywane przez jednostki i komórki organizacyjne IGiCHP w Warszawie. Cennik świadczeń - plik pdf.


W ramach Przychodni działają następujące Poradnie: oraz: DO WSZYSTKICH PORADNI OBOWIĄZUJĄ ZAPISY
PORADNIA CHORÓB PŁUC
kody resortowe część VII: 036  część VIII: 1272 SARKOIDOZA POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc) ASTMA ZABURZENIA ODDYCHANIA W CZASIE SNU MUKOWISCYDOZA PORADNIA ONKOLOGICZNA
kody resortowe część VII: 038  część VIII: 1240 PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
kody resortowe część VII: 037  część VIII: 1520 GABINET ZABIEGOWY PRACOWNIA EKG i SPIROMETRII - badania są wykonywane codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA POZA KOLEJNOŚCIĄ ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ Obsługiwane są poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, po okazaniu stosownego dokumentu.
Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są w dniu zgłoszenia.
W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, wyznacza się inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej może być udzielone w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.