A   A   A

Przychodnia Przykliniczna

kierownik: dr n. med. Krystyna Maszkowska-Kopij

tel. 22 43 12 118  faks 22 43 12 424 
AMKIETA PACJENCI
OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA POZA KOLEJNOŚCIĄ ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ


Przychodnia Przykliniczna udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej -

Osoby nie posiadające prawa do bezpłatnych świadczeń mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych odpłatnie. Koszt świadczeń reguluje zarządzenie nr 24/2012 Dyrektora Instytutu z dnia 01.06.2012 r. w/s opłat za świadczenia zdrowotne wykonywanych przez jednostki i komórki organizacyjne IGiCHP w Warszawie oraz zarządzenie nr 32/2016 z dn. 12.12.2016 r. zmieniające zarządzenie 24/2012 w/s opłat za świadczenia zdrowotne. Cennik - plik pdf  Cennik (uzupełnienie) - plik pdf


W ramach Przychodni działają następujące Poradnie: oraz: DO WSZYSTKICH PORADNI OBOWIĄZUJĄ ZAPISY
PORADNIA CHORÓB PŁUC
kody resortowe część VII: 036  część VIII: 1272 SARKOIDOZA POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc) ASTMA ZABURZENIA ODDYCHANIA W CZASIE SNU MUKOWISCYDOZA PORADNIA ONKOLOGICZNA
kody resortowe część VII: 038  część VIII: 1240 PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
kody resortowe część VII: 037  część VIII: 1520 GABINET ZABIEGOWY PRACOWNIA EKG i SPIROMETRII - badania są wykonywane codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA POZA KOLEJNOŚCIĄ ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ Obsługiwane są poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, po okazaniu stosownego dokumentu.
Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są w dniu zgłoszenia.
W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, wyznacza się inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej może być udzielone w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.