A   A   A

Przychodnia Przykliniczna

kierownik: dr n. med. Krystyna Maszkowska-Kopij

tel. 22 43 12 118  faks 22 43 12 424 

Ankieta pacjenci

Przychodnia Przykliniczna udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej -

W ramach Przychodni działają następujące Poradnie: oraz: DO WSZYSTKICH PORADNI OBOWIĄZUJĄ ZAPISY
PORADNIA CHORÓB PŁUC
kody resortowe część VII: 036  część VIII: 1272 SARKOIDOZA POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc) ASTMA ZABURZENIA ODDYCHANIA W CZASIE SNU MUKOWISCYDOZA PORADNIA ONKOLOGICZNA
kody resortowe część VII: 038  część VIII: 1240 PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
kody resortowe część VII: 037  część VIII: 1520 GABINET ZABIEGOWY PRACOWNIA EKG i SPIROMETRII - badania są wykonywane codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00