Prezydium Rady Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc


1.Krenke Rafał Prof. dr hab. n.med. Przewodniczący Rady Naukowej
2.Augustynowicz-Kopeć EwaProf. dr hab. n. med. Z-ca Przewodniczącego
3.Tomkowski WitoldProf. nadzw. IGiChP Z-ca Przewodniczącego