A   A   A
Prawa Pacjenta

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA

Małgorzata Pacuszka

Udziela porad w sprawach związanych z prawami Pacjenta oraz udziela wsparcia w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez Pacjentów lub ich bliskich
Pacjenci Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc mogą zwracać się do Pełnomocnika
we wtorki i czwartki w godzinach 9.00 - 11.00 skrzydło A, piętro IV, pokój nr 403.
Możliwe jest również zgłoszenie swoich uwag lub sugestii
telefonicznie 22 43 12 336 lub drogą elektroniczną na adres pelnomocnik@igichp.edu.pl

RZECZNIK PRAW PACJENTA
Pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec


KARTA PODSTAWOWYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

Szczegółowe prawa pacjenta zawarte są w
ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. 2009 nr 52, poz. 417 z póź. zm.)