Przychodnia Przykliniczna

zestawienie godzin pracy

KIEROWNIK PORADNI PORADNIA CHORÓB PŁUC PORADNIA PRZEWLEKŁEJ OBTURACYJNEJ CHOROBY PŁUC PORADNIA ASTMY OSKRZELOWEJ PORADNIA SARKOIDOZY PORADNIA ZABURZEŃ W CZASIE SNU PORADNIA MUKOWISCYDOZY PORADNIA KLINIKI CHORÓB WEWNĘTRZNYCH TESTY SKÓRNE gab. 6 PORADNIA TORAKOCHIRURGICZNA PORADNIA ONKOLOGOCZNA PORADNIA PRZEWLEKŁEJ OBTURACYJNEJ CHOROBY PŁUC GABINET ZABIEGOWY Pracownia EKG i Spirometrii gab. 17 o Przychodni