Zapraszamy Państwa na posiedzenie naukowe Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc

" KŁUĆ CZY NIE KŁUĆ" - ROLA PRZEZSKÓRNEJ BIOPSJI
POD KONTROLĄ TK W DIAGNOSTYCE ZMIAN OGNISKOWYCH PŁUC

Prelegent:

Lek med. Marcin Paśnik
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc


Środa 10.01.2017 r. godz. 12.00
sala WHOProf. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko
Prof. dr hab. n. med. Monika Szturmowicz