Kurs pt. "PNEUMONOLOGIA"
w dniach 03.03.2003 - 21.03.2003

Ramowy program

Dzień 1

Otwarcie kursu 
Sytuacja epidemiologiczna tbc, program zwalczania tbc,
epidemiologia chorób płuc
dr I. Szczuka
Zakażenia wewnątrzszpitalnedr A.Jezierska-Anczuków
PRZERWA  
Mikrobiologiczne rozpoznawanie gruźlicy
i mikobakterioz
prof. Z. Zwolska
Genetyka mikobakteriozmgr A. Jaworski

Dzień 2

Konsultacje 
Badania czynnościowe w chorobach oskrzeli. cz. Iprof. J. Kowalski
Badania czynnościowe w śródmiąższowych
chorobach płuc
dr med. S. Wesołowski
PRZERWA 
Patogeneza gruźlicy płucprof. E. Rowińska
Radiodiagnostyka gruźlicy dr K. Onish
Patomorfologia gruźlicy dr med. R. Langfort

Dzień 3

Rola TKWR w rozpoznawaniu rozstrzeni oskrzelidr K. Onish
Mukowiscydoza dr W. Skorupa
Patogeneza astmy prof. J. Kuś
PRZERWA
Rozpoznawanie astmy dr med. S. Wesołowski
Szkoła astmy dr med. P. Droszcz
Leczenie astmy prof. W. Droszcz

Dzień 4

Choroby śródmiąższowe - spektrum, próby
klasyfikacji
prof. J. Kuś
Bronchoskopia jako zabieg diagnostyczny
i leczniczy
dr D. Dziedzic
Badania czynnościowe w chorobach
oskrzeli. cz. II
prof. J. Kowalski
PRZERWA
Śródmiąższowe włóknienie płucdr med. S. Wesołowski
Chirurgiczne metody ustalania rozpoznania
w chorobach płuc
dr med. W. Kupis
Radiodiagnostyka chorób śródmiąższowychdr I. Bestry

Dzień 5

Histologia śródmiąższowych chorób płucdr med. R. Langfort
BOOPdr med. M.Korzeniewska
PRZERWA
Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnychdr B. Żołnowska
Zmiany w płucach w przebiegu chorób
tkanki łącznej
dr med. M.Korzeniewska

Dzień 6

Patomorfologia raka płucaprof. J. Słodkowska
Rak płuca prof. T. Orłowski
Radiodiagnostyka raka płucaprof. L. Pawlicka
PRZERWA
BBSdr A. Soszka
Proteinoza. Histiocytoza Xdr M. Sobiecka

Dzień 7

Konsultacje
Niewydolność oddychaniadoc. P. Śliwiński
Tlenoterapia doc. P. Śliwiński
PRZERWA
Radiodiologiczna diagnostyka zatorowości
płucnej
dr med. Burakowska
Nieinwazyjne wspomaganie wentylacji płuc
w leczeniu zaostrzeń niewydolności oddychania
dr med. D. Kamiński
Zator tętnicy płucnej. Choroby osierdzia doc. W. Tomkowski

Dzień 8

Zapalenia naczyńdoc. E. Wiatr
Śródmiąższowe choroby płuc w wyniku
reakcji na leki
doc. E. Wiatr
PRZERWA
Rezonans magnetyczny w chorobach płucdr med. P. Dobkowski
PRZYPADKI
Bioterroryzm

Dzień 9

Rozpoznawanie, różnicowanie gruźlicy
płuc
dr med. D. Michałowska
Leczenie gruźlicy lekoopornejdr med. D. Michałowska
Gruźlica pozapłucnadr med. D. Michałowska
PRZERWA
Rola przeciwciał przeciwprątkowych
w patogenezie i rozpoznaniu gruźlicy
dr med. U. Demkow
Radioterapia raka płucadr med. Jodkiewicz

Dzień 10

Zakażenia w przebiegu hipogammaglobulinemiidr D. Maziarka
Gruźlica w grupach chorych o zwiększonym
ryzyku. Leczenie gruźlicy i DOTS
dr med. M. Korzeniewska
PRZERWA
Zakażenia układu oddechowego u chorych
w immunosupresji
prof. E. Rowińska
Zakażenia układu oddechowego u zakażonych
wirusem HIV
prof. E. Rowińska
Zapalenia płucprof. J. Kuś

Dzień 11

LAM. Stwardnienie guzowatedr med. S. Wesołowski
Markery nowotworowe w niewydolności oddychaniadoc. M. Szturmowicz
Markery nowotworowe w raku płucadoc. M. Szturmowicz
PRZERWA
Epidemiologia raka płucadr med. E. Radzikowska
Rozstrzenie oskrzeli. Ropniak opłucnej.dr med. M. Wierzbicka
ARDS dr med. J. Prokopowicz

Dzień12

Konsultacje
Grzybice płucdr med. M. Wierzbicka
PRZERWA
Zmiany w płucach w przebiegu
chorób przewodu pokarmowego
prof. E. Rowińska
Eozynofilie płucneprof. E. Rowińska
Równowaga kwasowo-zasadowadr med. S. Wesołowski

Dzień13

Paliatywne leczenie raka płuca.
Toksyczne efekty cytostatyków
dr med. K. Maszkowska
Mykobakteriozydr med. M. Korzeniewska
Leczenie chemiczne niedrobnokomórkowego raka płucadr med. J. Zych
PRZERWA
Rozpoznawanie raka płucaprof. K. Roszkowski
Leczenie drobnokomórkowego raka płucaprof. K. Roszkowski
Choroby opłucnej dr med. P. Droszcz

Dzień 14

Nadciśnienie płucneprof. A. Torbicki
Przewlekła obturacyjna choroba płuc.
Palenie tytoniu a choroby płuc.
doc. D. Górecka
PRZERWA
Chłoniaki w obrębie klatki piersiowej.
Przerzuty nowotworowe do płuc
prof. K. Roszkowski
Serce płucne prof. J. Zieliński
Obturacyjny bezdech sennydr med. R. Pływaczewski