Wprowadzenie do specjalizacji w chorobach płuc
01.06.- 04.06.2004

organizator: I Klinika IGiChP


informacje tel. 43 12 143   e-mail: a.borucka@igichp.edu.pl

Kurs Nr 739-06-2004
Kurs trwa 4 dni.

Ramowy program
pobierz program

1 czerwca 2004    wtorek
9.40 - 10.00 Wprowadzenie do pneumonologii,
omówienie programu specjalizacji
prof. J. Ku¶
10.00 - 10.45 Epidemiologia chorób płuc dr I. Szczuka
10.45 - 11.00 Przerwa
11.00 - 12.35 Badania czynno¶ciowe układu
oddechowego
dr S. Wesołowski
12.40 - 14.15 Diagnostyka radiologiczna w chorobach
płuc
dr I. Bestry
14.20 - 15.05 Zakażenia wewn±trzszpitalne dr Wróblewska
 
2 czerwca 2004    ¶roda
8.15 - 9.50 Diagnostyka histopatologiczna w
chorobach płuc
dr R. Langfort
9.55 - 11.30 Nowotwory układu oddechowego prof. K. Roszkowski
11.30 - 11.45 Przerwa
11.45 - 13.15 Zakażenia układu oddechowego prof. J. Ku¶
13.20 - 15.00 Diagnostyka mikrobiologiczna w chorobach płuc
GruĽlica
Zakażenia nieswoiste
Grzybice

dr E. Augustynowicz-Kopeć
dr A. Jezierska-Anczuków
dr B. Podsiadło
 
3 czerwca 2004    czwartek
8.15 - 9.45 Choroby płuc przebiegaj±ce z obturacj± prof. P. ¦liwiński
9.50 - 11.20 Metody inwazyjne w diagnostyce chorób płuc.
Chirurgiczne leczenia chorób płuc
prof. T. Orłowski
11.30 - 11.45 Przerwa
11.35 - 13.00 Choroby zawodowe układu oddechowego doc. A. Doboszyńska
13.05 - 14.25 Choroby ¶ródmi±ższowe układu
oddechowego
prof. J. Ku¶
 
4 czerwca 2004    pi±tek
8.15 - 9.00 BAL i indukowana plwocina w
rozpoznawaniu chorób płuc
dr M. Sobiecka
9.05 - 10.35 Choroba zakrzepowo-zatorowa prof. W. Tomkowski
10.35 - 10.50 Przerwa
10.50 - 12.20 GruĽlica dr M. Korzeniewska
12.25 - 13.05 Rola palenia tytoniu w patogenezie chorób
płuc. Metody odzwyczajania od palenia
prof. D. Górecka
13.05 - 14.00 Pisemny sprawdzian i zakończenie kursu prof. J. Ku¶