Pielęgniarki

zapraszamy do współtworzenia strony!

Zamieszczamy niżej plany szkoleń dla pielęgniarek i salowych w poszczególnych Klinikach i Oddziałach. Bliższe informacje można uzyskać u Pielęgniarek Oddziałowych

Szkolenia dla pielęgniarekSzkolenia dla pielęgniarek


Szkolenia dla salowych