Zakład Patomorfologii

Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Renata Langfort

r.langfort@igichp.edu.pl
Sekretariat Zakładu - tel. 43 12 257  faks: 43 12 427
e-mail: patomorfologia@igichp.edu.pl
Sekretariat Medyczny - (+48)(22) 43 12 378

W ramach Zakładu działają:

Pracownia Biopsyjna - (+48)(22) 43 12 376,  43 12 461
Pracownia Cytologiczna - (+48)(22) 43 12 257,  43 12 156
Pracownia Immunohistochemiczna - (+48)(22) 43 12 125,  43 12 356
Pracownia Cytometrii Przepływowej - (+48)(22) 43 12 257,  43 12 156

Działalność Zakładu

Zakład specjalizuje się w diagnostyce morfologicznej chorób płuc, opłucnej, śródpiersia i ściany klatki piersiowej osób dorosłych, w tym:

Działalność kliniczna i naukowa Zakładu

Usługi świadczone przez Zakład w ramach działalności klinicznej i naukowej:
Każdorazowo w przypadkach istotnych klinicznie, dydaktycznie lub naukowo wykonywana jest cyfrowa dokumentacja zdjęciowa makro- lub/i mikroskopowa. Ponadto Zakład wyposażony jest w system do telepatologii dynamicznej umożliwiający przesyłanie w czasie rzeczywistym obrazu mikroskopowego przez Internet.
Zakład dysponuje szerokim panelem kilkudziesięciu specjalistycznych barwień dodatkowych immunohistochemicznych i histochemicznych, wykorzystywanych w różnicowaniu przypadków trudnych diagnostycznie. W miarę potrzeb panel ten jest sukcesywnie rozbudowywany zgodnie ze wskazówkami bieżącej literatury międzynarodowej.
Lekarze zatrudnieni w Zakładzie są członkami stowarzyszenia Polskiej Grupy Raka Płuca (http://www.polgrp.org.pl/) i brali udział w organizacji sesji dla patomorfologów w ramach II i III Konferencji PolGRP w latach 2008 - 2009.

Działalność dydaktyczna

Od 2007 roku Zakład prowadzi kurs szkoleniowy z histopatologii chorób nowotworowych i nienowotworowych płuc i opłucnej. W ramach kursu, który w chwili obecnej odbywa się w dwóch częściach, prowadzone są wykłady teoretyczne oraz zajęcia mikroskopowe oparte na bogatym materiale zgromadzonym w archiwum Zakładu.
  Program kursu szkoleniowego:
 • anatomia i histologia płuc;
 • charakterystyka materiału pobieranego do badań u pacjentów z chorobami płuc (badanie cytologiczne, śródoperacyjne, histologiczne);
 • zabezpieczanie materiału pulmonologicznego oraz pobieranie wycinków;
 • interpretacja wyniku, najczęstsze artefakty i znaleziska (megakariocyty, corpora amylacea, "chemodectoma", "blue bodies");
 • guzy nabłonkowe łagodne i guzy płuc różnego pochodzenia (hamartoma, adenoma, papillomatosis, sclerosing hemangioma);
 • guzy nabłonkowe łagodne i guzy płuc różnego pochodzenia (hamartoma, adenoma, papillomatosis, sclerosing hemangioma);
 • rak płuca (SCLC/NSCLC, różnicowanie ca plano/adeno, różnicowanie SCLC/carcinoid);
 • zmiany przednowotworowe w płucach (dysplazja, AAH, DIPNECH);
 • nowotwory przerzutowe;
 • odczynowe i nowotworowe rozrosty limfatyczne (LYG, lymphoma, nodular hyperplasia);
 • nowotwory mezenchymalne płuc (IMT, IVBAT);
 • choroby opłucnej (SFT, MSFT, mesothelioma, różnicowanie adenoca/meso, pleural plaque);
 • najczęstsze choroby infekcyjne w diagnostyce patomorfologicznej płuc;
 • zmiany w płucach w przebiegu AIDS;
 • samoistne włóknienia śródmiąższowych i choroby ziarniniakowe (UIP, NSIP, BOOP, DAD/AIP, RB-ILD, DIP, LIP, Sarcoidosis, , EAA);
 • rzadsze choroby śródmiąższowe (Histiocytosis X, LAM, Eosinophilic pneumonia, Proteinosis, Diffuse alveolar hemorrhage);
 • zapalenia naczyń (Wegener, Churg-Strauss, NSG);
 • zmiany polekowe i po Rth;
 • pylice;
 • POChP;
 • rzadkie choroby płuc o nieznanej etiologii (Amyloidosis, Hyalinizing granuloma);
 • choroby oskrzeli i oskrzelików (Bronchiectasis, Middle lobe syndrome, Bronchocentric granulomatosis, Mucoid impaction), sekwestracja, CPAM;
 • nadciśnienie płucne.
Kurs przeznaczony jest dla lekarzy patomorfologów oglądających materiał z zakresu operacji torakochirurgicznych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w tym temacie. Informacje na temat terminów kursu w kolejnych latach oraz formularze zgłoszenia dostępne są na stronie CMKP w Warszawie (http://www.cmkp.edu.pl/index2.html) na liście kursów doskonalących.