OFERTY PRACY


Pokaż | Schowaj
treść  


DEZYNFEKTOR
więcej informacji  

STANOWISKO:
 • Dezynfektor
RODZAJ UMOWY:
 • Umowa o pracę
MIASTO:
 • Warszawa
PRACODAWCA:
 • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
NAZWA ZAKŁADU:
 • Centralna Sterylizacja
WARUNKI ZATRUDNIENIA:
 • Umowa o pracę na pełen etat
OPIS STANOWISKA PRACY:
 • Poszukujemy osoby z wykształceniem podstawowym posiadającej przeszkolenie zawodowe i staż pracy minimum 3 miesiące lub średnim - technik sterylizacji medycznej do pracy polegającej na wykonywaniu czynności z zakresu sterylizacji, obsłudze urządzeń wysokociśnieniowych oraz sterylizatorów parowych. Oferujemy stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę). Od kandydatów oczekujemy silnej motywacji do pracy, umiejętności pracy w zespole.
WYMAGANIA:
 • ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie technologii sterylizacji i dezynfekcji i staż pracy minimum 3 miesiąc lub
 • uzyskany tytuł technika sterylizacji medycznej oraz
 • dla wszystkich konieczność posiadania uprawnień typu E w zakresie obsługi urządzeń elektroenergetycznych
 • umiejętność pracy w zespole, dobra komunikatywność, wysoka kultura osobista i nienaganna prezencja
OFERTA WAŻNA DO:
 • 30-09-2018
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • życiorys z przebiegiem pracy zawodowej,
 • list motywacyjny
UWAGI:
 • Do kolejnego etapu rekrutacji zaprosimy kandydatów wybranych na podstawie nadesłanych aplikacji.
 • Aplikacje prosimy nadsyłać na adres: kadry@igichp.edu.pl
 • Kontakt tel.: 22 43 12 131
Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych:
 • Administratorem państwa danych osobowych będzie Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa.
 • Inspektorem Ochrony Danych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie jest Pan Bogdan Goźliński, mail: iod@igichp.edu.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów rekrutacyjnych, tj. maksymalnie przez okres trzech miesięcy.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 • Przysługuje Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi realizację celu związanego z rekrutacją.

LEKARZ PATOMORFOLOG
więcej informacji  

STANOWISKO:
 • Lekarz patomorfolog
RODZAJ UMOWY:
 • Umowa o pracę, Umowa cywilno-prawna
MIASTO:
 • Warszawa
PRACODAWCA:
 • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
NAZWA ZAKŁADU:
 • Zakład Patomorfologii
WARUNKI ZATRUDNIENIA:
 • Umowa o pracę na pełen etat lub Umowa zlecenie
OPIS STANOWISKA PRACY:
 • . Poszukujemy osoby z wykształceniem wyższym medycznym z zakończoną specjalizacją z patomorfologii lub której pozostał ostatni rok specjalizacji z patomorfologii Oferujemy pracę w zakładzie wyposażonym w nowoczesny sprzęt, możliwość nabycia doświadczenia w diagnostyce histopatologicznej i cytologicznej chorób klatki piersiowej, m.in. nowotworów płuca, opłucnej i śródpiersia, chorób śródmiąższowych płuc, możliwość pracy naukowej, otwarcia przewodu doktorskiego. Od kandydatów oczekujemy zainteresowania patomorfologią układu oddechowego, umiejętności pracy w zespole.
WYMAGANIA:
 • ukończone studia na kierunku medycznym
 • zakończona specjalizacja z patomorfologii lub pozostały do ukończenia ostatni roku specjalizacji z patomorfologii
 • zainteresowanie pracą naukową
 • zainteresowanie patomorfologią układu oddechowego (mile widziane doświadczenie w tej dziedzinie)
 • umiejętność pracy w zespole, dobra komunikatywność, wysoka kultura osobista i nienaganna prezencja
OFERTA WAŻNA DO:
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • życiorys z przebiegiem pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • dyplom ukończenia studiów,
 • prawo wykonywania zawodu,
 • dyplom ukończenia specjalizacji lub zaświadczenie o odbywaniu specjalizacji z patomorfologii
UWAGI:
 • Do kolejnego etapu rekrutacji zaprosimy kandydatów wybranych na podstawie nadesłanych aplikacji.
 • Aplikacje prosimy nadsyłać na adres: kadry@igichp.edu.pl
 • Kontakt tel.: 22 43 12 131
Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych:
 • Administratorem państwa danych osobowych będzie Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa.
 • Inspektorem Ochrony Danych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie jest Pan Bogdan Goźliński, mail: iod@igichp.edu.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów rekrutacyjnych, tj. maksymalnie przez okres trzech miesięcy.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 • Przysługuje Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi realizację celu związanego z rekrutacją.

ASYSTENT
więcej informacji  

STANOWISKO:
 • Asystent
RODZAJ UMOWY:
 • Umowa o pracę, Umowa cywilno-prawna
MIASTO:
 • Warszawa
PRACODAWCA:
 • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
NAZWA ZAKŁADU:
 • Klinika Chorób Płuc
WARUNKI ZATRUDNIENIA:
 • Umowa o pracę na pełen etat lub Umowa zlecenie
OPIS STANOWISKA PRACY:
 • Poszukujemy osoby z wykształceniem wyższym medycznym zainteresowanej chorobami płuc lub posiadającej specjalizację pulmonologiczną. Oferujemy stabilne, elastyczne warunki zatrudnienia (umowa o pracę lub umowa zlecenie) oraz możliwość rozwoju kariery naukowej poprzez uczestnictwo w projektach. Od kandydatów oczekujemy silnej motywacji do pracy, kreatywności, umiejętności pracy w zespole oraz przynajmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego.
WYMAGANIA:
 • ukończone studia na kierunku medycznym
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe,
 • umiejętność pracy z elektronicznymi bazami danych,
 • doświadczenie w pracy z komputerem,
 • umiejętność pracy w zespole, dobra komunikatywność, wysoka kultura osobista i nienaganna prezencja
OFERTA WAŻNA DO:
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • życiorys z przebiegiem pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
UWAGI:
 • Oświadczenie, o których mowa w punkcie "Wymagane dokumenty" może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO"
 • Do kolejnego etapu rekrutacji zaprosimy kandydatów wybranych na podstawie nadesłanych aplikacji.
 • Aplikacje prosimy nadsyłać na adres: kadry@igichp.edu.pl
 • Kontakt tel.: 22 43 12 131
Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych:
 • Administratorem państwa danych osobowych będzie Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa.
 • Inspektorem Ochrony Danych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie jest Pan Bogdan Goźliński, mail: iod@igichp.edu.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów rekrutacyjnych, tj. maksymalnie przez okres trzech miesięcy.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 • Przysługuje Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi realizację celu związanego z rekrutacją.

LEKARZ ANESTEZJOLOG
więcej informacji  

STANOWISKO:
 • Lekarz Anestezjolog
RODZAJ UMOWY:
 • Umowa o pracę, Umowa cywilno-prawna
MIASTO:
 • Warszawa
PRACODAWCA:
 • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
NAZWA ZAKŁADU:
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
WARUNKI ZATRUDNIENIA:
 • Umowa o pracę na pełen etat lub Umowa zlecenie
OPIS STANOWISKA PRACY:
 • Poszukujemy osoby z wykształceniem wyższym medycznym z zakończoną specjalizacją z anestezjologii i intensywnej terapii lub osoby której pozostał ostatni rok specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii lub specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii.
 • Oferujemy dobre warunki pracy w oddziale wyposażonym w nowoczesny sprzęt, możliwość nabycia doświadczenia zawodowego, możliwość pracy naukowej, otwarcia przewodu doktorskiego. Od kandydatów oczekujemy zainteresowania torakoanestezjologią, umiejętności pracy w zespole.
WYMAGANIA:
 • ukończone studia na kierunku medycznym
 • zakończona specjalizacja z anestezjologii i intensywnej terapii lub pozostały do ukończenia ostatni roku specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii
 • zainteresowanie pracą naukową
 • zainteresowanie torakoanestezjologią (mile widziane doświadczenie w tej dziedzinie)
 • umiejętność pracy w zespole, dobra komunikatywność, wysoka kultura osobista i nienaganna prezencja
OFERTA WAŻNA DO:
 • 31 grudnia 2018 r.
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • życiorys z przebiegiem pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • dyplom ukończenia studiów,
 • prawo wykonywania zawodu,
 • dyplom ukończenia specjalizacji lub zaświadczenie o odbywaniu specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
UWAGI:
 • Oświadczenie, o których mowa w punkcie "Wymagane dokumenty" może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO"
 • Do kolejnego etapu rekrutacji zaprosimy kandydatów wybranych na podstawie nadesłanych aplikacji.
 • Aplikacje prosimy nadsyłać na adres: kadry@igichp.edu.pl
 • Kontakt tel.: 22 43 12 131
Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych:
 • Administratorem państwa danych osobowych będzie Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa.
 • Inspektorem Ochrony Danych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie jest Pan Bogdan Goźliński, mail: iod@igichp.edu.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów rekrutacyjnych, tj. maksymalnie przez okres trzech miesięcy.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 • Przysługuje Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi realizację celu związanego z rekrutacją.