Telepatologia

e-mail: tpkons@igichp.edu.pl

Formularz nie został przesłany pomyślnie. Proszę wpisać dane jeszcze raz

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZYPADKU DO KONSULTACJI

A/ wersja do druku w przyszłym tygodniu
B/ on line
Część I
Lekarz kierujący na konsultację:
Nazwisko:            Imię   
nazwa szpitala /placówki zdrowia   
ulica       kod pocztowy      miasto:   
nr faxu:      nr telefonu:       e-mail:   

Informacje o chorym:

inicjały      płeć      kobieta      mężczyzna   wiek   
Zawód i czynniki ryzyka związane z zawodem

Historia palenia papierosów

Wywiad rodzinny, przebyte choroby, inne choroby
Początek choroby [objawy, czas trwania, zastosowane leczenie, dynamika zmian]
Obecne dolegliwości i odchylenia w badaniu przedmiotowym
WYNIKI BADAŃ DODATKOWYCH

Morfologia, OB, ACE, badania biochemiczne, mocz:             Badania immunologiczne
       

BAL                                                                                  Badania mikrobiologiczne
       

Badania czynnościowe płuc                                                 Badanie bronchoskopowe
       

Obrazy radiologiczne, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego [opis, skanowane obrazy jako dodatkowe pliki]


Opis zabiegu (ów) operacyjnego (ych)
Część II
Problem diagnostyczny
1. Rozpoznanie kliniczne

2. Robocze rozpoznanie histopatologiczne

3. Problem diagnostyczny, pytania do konsultanta

4. Wyniki poprzednich badań histopatologicznych

5. Rodzaj pobranego materiału i topografia

6. Sposób utrwalenia

7. Metoda barwienia

8. Opis / komentarz do mikrofotografii

9. Liczba przesłanych obrazów      liczba plików     
Przesyłanie obrazów makroskopowych i mikroskopowych.     
Ta strona wykorzystuje skrypt CGI
Logo CGI PL