A   A   A

Informacja dla osób, które trwale bądź przejściowo mają problemy z komunikowaniem się.
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc udostępnia osobom uprawnionym tj. osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, możliwość komunikowania się poprzez: