Komunikat
w sprawie etambutolu dla lekarzy opiekujących się chorymi na gruźlicę

Szanowni Państwo!
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc dysponuje etambutolem przekazanym w darowiźnie przez firmę Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Lek ten będzie przesyłany dla chorych, na adres przychodni, w której chory jest leczony. W celu bezpłatnego uzyskania leku niezbędne jest przesłanie prawidłowo wystawionej recepty dla danego chorego z podaniem ilości leku na planowany czas leczenia na adres:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Zakład Epidemiologii i Organizacji Walki z Gruźlicą
ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa

Warunkiem przyznania leku jest ponadto rejestracja chorego w Krajowym Rejestrze Zachorowań na Gruźlicę. W przypadku chorych na mykobakteriozy wymagających leczenia etambutolem niezbędne jest potwierdzenie rozpoznania w piśmie nadesłanym wraz z receptą.
Lek nie będzie wydawany bezpośrednio chorym