KURSY DLA PACJENTÓW W 2003 R.

organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych na Astmę

11 stycznia, sobota, godz. 9.00-14.00
Szkoła dla Chorych na Astmę
Instytut GruĽlicy i Chorób Płuc     więcej...


15 marca, sobota, godz. 9.00-14.00
Szkoła dla Chorych na Astmę
Instytut GruĽlicy i Chorób Płuc     więcej...


17 maja, sobota, godz. 9.00-14.00
Szkoła dla Chorych na Astmę
Instytut GruĽlicy i Chorób Płuc     więcej...


13 wrze¶nia, sobota, godz. 9.00-14.00
Szkoła dla Chorych na Astmę
Instytut GruĽlicy i Chorób Płuc     więcej...


15 listopada, sobota, godz. 9.00-14.00
Szkoła dla Chorych na Astmę
Instytut GruĽlicy i Chorób Płuc     więcej...


6 grudnia, sobota
II Konferencja Edukacyjna
ASTMA i ALERGIA - CHORY - LEKARZ
Centrum Konferencyjne Wojska Polskiego     więcej...