Kursy i wykłady w IGiChP


Kurs nr 739-12-2004 "Gruźlica płuc - Kurs doskonalący", planowany w terminie 6 - 10.12.2004 , nie odbędzie się z powodu zbyt małej liczby chętnych.


LISTOPAD

GRUDZIEŃ


STYCZEŃ 2004


MARZEC 2004


KWIECIEŃ 2004


CZERWIEC 2004


WRZESIEŃ 2004


PAźDZIERNIK 2004


LISTOPAD 2004


GRUDZIEŃ 2004

KURS ODWOŁANY
  • Nr kursu 739-12-2004
  • Temat: Gruźlica płuc - Kurs doskonalący
  • Termin: 6 - 10.12.2004   
  • Organizator kursu: I Klinika Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc - 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26
  • Dla kogo: Dla lekarzy specjalizujących się w chorobach płuc i chorobach wewnętrznych (stary tryb).
  • Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Jan Kuś
  • Rekrutacja: Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP, 0 prefix 22 834-01-63 ul. Marymoncka 99, 01-813 Warszawa