FORUM PNEUMONOLOGICZNE

BADANIA CZYNNOŚCIOWE PŁUC


Organizatorzy:
Sekcja Fizjopatologii Oddychania PTChP
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Pliki do pobrania
komunikat 1

Konferencja ma charakter edukacyjno-naukowy.

W części edukacyjnej:
aktualne zagadnienia dotyczące klinicznych zastosowań badań czynnościowych zgodnie z obowiązującymi standardami (zasady prawidłowego wykonania badań czynnościowych i ich interpretacji, specyfika badań u dzieci, diagnostyka chorób obturacyjnych w świetle aktualnych zaleceń GINA i GOLD)

W części naukowej:
zaprezentowane będą wybrane doniesienia oryginalne.

Miejsce i czas:
Konferencja odbędzie się w Zakopanem w Hotelu "Rzemieślnik"
w dniach 13 - 15 czerwca 2008.

Koszty:
Całkowity koszt udziału w konferencji wynosi 100 PLN.

Zgłoszenia:
Prosimy przesyłać na adres fizpat@igichp.edu.pl
lub na adres pocztowy:
Zakład Fizjopatologii Oddychania
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
01-138 Warszawa

Pliki do pobrania: komunikat 1

Zapraszamy do udziału w FORUM PNEUMONOLOGICZNYM.

Przewodniczący Sekcji Fizjopatologii Oddychania PTChP
Doc. dr hab. med. Stefan Wesołowski