Światowy Dzień Gruźlicy
24 Marzec 2014
Reach the 3 million. Find. Treat. Cure TB

Główny Inspektorat Sanitarny Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
W 2014 roku Światowy Dzień Gruźlicy obchodzony jest pod hasłem:

Trzy miliony chorych na gruźlicę na świecie nie ma dostępu do systemu opieki medycznej. Wykryj. Lecz. Wylecz gruźlicę.W 2012 roku, według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia, na gruźlicę zachorowało 8,6 mln osób na świecie, w tym 2,9 mln kobiet i 0,5 mln dzieci. 38% wszystkich chorych stanowili mieszkańcy Indii i Chin. Najwyższe współczynniki zapadalności na gruźlicę występują nadal w Afryce subsaharyjskiej, gdzie duży odsetek populacji jest zakażony HIV. Zakażenie HIV zwiększa wielokrotnie ryzyko zachorowania na gruźlicę. U 450 000 chorych wykryto gruźlicę wielolekooporną, MDR-TB (multidrug resistant tuberculosis), wywołaną przez prątki oporne na izoniazyd i ryfampicynę - dwa najsilniejsze leki przeciwprątkowe. Ponad połowa chorych na MDR-TB to mieszkańcy Indii, Chin i Rosji. Trzy miliony chorych na gruźlicę na świecie nie miało dostępu do systemu opieki zdrowotnej i nie dostało właściwego leczenia. 1,3 mln osób zmarło z powodu gruźlicy.

W Polsce w 2012 roku zarejestrowano 7542 przypadków gruźlicy. Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w 2012 roku wyniosła 19,6 i była niższa o 11,7% w porównaniu z rokiem 2011 (22,2) i o 26,0% w porównaniu z rokiem 2003 (26,5).

Zapadalność na gruźlicę w Polsce jest wciąż wyższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii i Islandii (współczynnik 13,5 na 100000 ludności- dane dla 2012 roku). W większości krajów UE zapadalność jest niższa (np. Islandia- 3,3 na 100 000; Niemcy- 5,2; Czechy- 5,8; Słowacja- 6,4; Hiszpania- 13,0). Kraje o najwyższej w Unii Europejskiej zapadalności na gruźlicę to: Rumunia (85,2 na 100 000); Litwa (59,2); Łotwa (48,6); Bułgaria (31,1); Portugalia (25,2) i Estonia (21,6).

7018 chorych w Polsce (93,0%) miało gruźlicę płuc, 524 - wyłącznie gruźlicę pozapłucną. Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu zarejestrowano w 9 przypadkach w kraju. Nie stwierdzono żadnego zachorowania na tę ciężką postać gruźlicy wśród dzieci; w grupie młodzieży zarejestrowano jeden przypadek.

W Polsce największa zapadalność na gruźlicę występuje w starszych grupach wieku. Mediana wieku zachorowania na gruźlicę mieściła się, jak w latach poprzednich, w przedziale 50-54 lata.

Zgłoszono 95 przypadków gruźlicy u dzieci do 14 roku życia (1,3% wszystkich zachorowań) i 166 zachorowań wśród młodzieży w wieku 15-19 lat.

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2012 roku zapadalność na gruźlicę w grupie mężczyzn była wyższa niż u kobiet (27,4 vs 12,2). Rok 2012 był trzecim z rzędu rokiem, w którym zapadalność wśród mieszkańców miast była wyższa w porównaniu z ludnością wiejską (20,2 vs 18,6).

W Polsce od lat występują znaczne różnice w zapadalności na gruźlicę między województwami. Najwyższą w 2012 roku zarejestrowano w woj. lubelskim- 30,2, świętokrzyskim- 29,3 i łódzkim- 28,1; najniższą w woj. lubuskim- 10,6, wielkopolskim- 10,9 i zachodnio-pomorskim- 12,3.

Wśród chorych na gruźlicę było 48 cudzoziemców. W odróżnieniu od obywateli polskich chorych na gruźlicę były to osoby młode, w wieku od 20 do 44 lat. Przypadki gruźlicy u cudzoziemców stanowiły jedynie 0,6% wszystkich zachorowań, co różni Polskę od wielu krajów UE; np. w Szwecji i Norwegii imigranci stanowili w 2012 roku 85% przypadków.

W Polsce mało jest gruźlicy wywołanej przez prątki oporne na leki. Wśród chorych zarejestrowanych w 2012 roku było 31 przypadków gruźlicy wielolekoopornej (MDR-TB) i 155 z opornością wyłącznie na izoniazyd. Chorzy ci stanowili odpowiednio 0,7% i 3,4% przypadków potwierdzonych bakteriologicznie ze znanymi wynikami lekowrażliwości (znane u 90,7% chorych z dodatnimi wynikami posiewów). W krajach Unii Europejskiej MDR-TB stanowiła średnio 5%.

W 2011 roku gruźlica była przyczyną zgonu 640 osób. Umieralność z powodu gruźlicy w uprzemysłowionych krajach europejskich jest niższa niż 1 na 100 000; w Polsce nadal wyższa-1,7.

Maria Korzeniewska- Koseła
Zakład Epidemiologii i Organizacji Walki z Gruźlicą
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie organizuje, pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego, konferencję prasową z okazji Światowego Dnia Gruźlicy. Konferencja odbędzie się 19 marca (środa) 2014 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Instytutu (ul. Płocka 26, sala wykładowa WHO)