DYREKCJA


Dyrektordr hab. n. med. Stefan Wesołowski prof. nadzw. IGiCHP
Zastępca Dyrektora ds. Naukowychprof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwadr n. med. Paweł Kuca
Zastępca Dyrektora ds.
Administracyjno-Technicznych
mgr inż. Marek Marszałkowski
Zastępca Dyrektora ds.
Zarządzania i Organizacji
mgr Małgorzata Pacuszka
Główny KsięgowyJadwiga Łęczycka
Pielęgniarka Naczelnamgr Lucyna TomkiewiczKomórki działalności podstawowej


Przychodnia Przyklinicznadr n. med. Krystyna Maszkowska-Kopij
Izba Przyjećdr n. med. Paweł Kuca
I Klinika Chorób Płucprof. dr hab. n. med. Jan Kuś
II Klinika Chorób Płucprof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński
III Klinika Chorób Płuc i Onkologiiprof. dr hab. n. med. Kazimierz Roszkowski-Śliż
Klinika Chirurgiiprof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski
Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapiilek. med. Jacek Prokopowicz
Intensywna Terapia Pneumonologiczno- Kardiologiczna (sala R)prof. dr hab.n. med. Witold Tomkowski
Zakład  Epidemiologii i Organizacji
Walki z Gruźlicą
dr hab. n. med. Maria Korzeniewska-Koseła prof. nadzw. IGiCHP
Zakład Fizjopatologii Oddychaniadr hab. n. med. Stefan Wesołowski prof. nadzw. IGiCHP
Zakład Mikrobiologiiprof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć
Zakład Patomorfologiiprof. nadzw. dr hab. n. med. Renata Langfort
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowejlek. med. Iwona Bestry
Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznejprof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko
Samodzielna Pracownia Rehabilitacjimgr Marek Kram
Aptekamgr Elżbieta Jaworska


Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych


Przewodnicząca Zespołu Kontroli 
Zakażeń Szpitalnych
dr n. med Krystyna Maszkowska-Kopij
Asystent Diagnostyki Laboratoryjnejmgr Violetta Petroniec
Pielegniarka Koordynująca ds. Higieny 
i Epidemiologii
mgr Agnieszka Lenarczyk-Antczak
Pielęgniarka Specjalistka mgr Bożena Rychwalska


Administracja


Dział Organizacji i Zarządzania Jakościąmgr Małgorzata Pacuszka
Dział Spraw Pracowniczych i Płac mgr Edyta Metera
Dział Planowania Naukowegomgr Joanna Dziwiszek
Biblioteka NaukowaStella Fronczak
Dział ds. Ewidencji i Rozliczania
Świadczeń Medycznych
mgr Dorota Żegota
Dział Administracyjnyinż. Pawel Niemczura
Inspektor ds. P- poż oc mgr Michał Jędrych
Dział Techniczny mgr inż. Marek Marszałkowski
Specjalista Bhpmgr Izabela Warmiak
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia mgr Łukasz Nowak