Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej

kierownik: prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko

Sekretariat - tel.: (22) 43-12-158
  Sekretariat - faks: (22) 43-12-358
 immuno@igichp.edu.pl
Laboratorium - tel. (22) 43-12-105, (22) 43-12-256
W ramach Zakładu działają:

Pracownia Genetyki Klinicznej
Pracownia Immunologii Klinicznej
Pracownia Badań Molekularnych z Biorepozytorium

Działalność Zakładu

Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej wykonuje badania na rzecz Klinik Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc oraz jednostek zewnętrznych w ramach działalności diagnostycznej, jak również programów naukowych. Rutynowo posługujemy się pełnym zakresem metod molekularnych, w tym met. real-time PCR, PNA-LNA PCR clamp, multiplex PCR oraz metodami immunodiagnostycznymi (immunocytochemia, immunofluorescencja, immunoenzymatyczna), fenotypowania (metoda ogniskowania izoelektrycznego) jak również metodami cytometrii, fluorymetrii i spektrofotometrii. Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej zarejestrowany jest w Ewidencji Laboratoriów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych pod numerem identyfikacyjnym 2936. Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej bierze udział w krajowych i międzynarodowych programach kontroli jakości badań laboratoryjnych, potwierdzonych uzyskanymi certyfikatami (link do certyfikatów na stronie):

Działalność kliniczna

W Zakładzie Genetyki i Immunologii Klinicznej wykonywane są badania diagnostyczne:
Szczegółowe informacje dotyczące wykonywanych badań w ZGiIK (rodzaj materiału, metoda, zakres biologicznych wartości referencyjnych, godziny przyjęć materiałów) oraz czasu oczekiwania na wynik badania jak również wykaz osób do kontaktu, zawiera "Lista badań wykonywanych w Zakładzie Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc"
Podstawą do wykonania badania jest prawidłowo i czytelnie wypełnione skierowanie na badanie, dostarczone do laboratorium wraz z prawidłowo pobranym materiałem, zgodnie z "Instrukcją pobierania, przygotowania, przechowywania i transportu materiałów do badań w ZGiIK, pobieranych przez zleceniodawców zewnętrznych" oraz "Instrukcją pakowania materiału biologicznego" lub "Instrukcją nanoszenia próbki krwi żylnej na bibułę - diagnostyka AATD"

Działalność naukowo-badawcza

Działalność dydaktyczna

Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej jest jednostką uprawnioną do prowadzenia "Stażu kierunkowego w pracowniach biologii molekularnej", w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: Laboratoryjna Immunologia Medyczna.