TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH NA ASTMĘ W WARSZAWIE


SZKOŁA DLA CHORYCH NA ASTMĘ

Siedziba:

Instytut GruĽlicy i Chorób Płuc,
ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa

Sekretariat Szkoły i TPChA:

Instytut GruĽlicy i Chorób Płuc czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki w godz. 9-14 i ¶rody w godz. 14-18.
Tel.: 022 43 12 110, Fax: 022 12 425
Organizatorzy i opieka merytoryczna:
Prof. dr hab. med. WACŁAW DROSZCZ
Prof. dr hab. med. ANNA DOBOSZYŃSKA

Wykładowcy:
Wybitni specjali¶ci w zakresie profilaktyki i leczenia oraz edukacji chorych na astmę oskrzelow±.
Szkolenie jest bezpłatne,

PRZYJD¬ I POSŁUCHAJ, A BĘDZIESZ LEPIEJ ROZUMIAŁ
I KONTROLOWAŁ SWOJˇ CHOROBĘ!

SZKOŁA DZIAŁA JUŻ 18 LAT I POSIADA DUŻE DO¦WIADCZENIE W EDUKACJI CHORYCH

SZKOLENIA (bez zapisów) w 2009 r.
21.02 (sobota) godz. 9.00-13.00 22.09 (wtorek) godz. 17.00-20.00
21.03 (sobota) godz. 9.00-13.00 20.10 (wtorek) godz. 17.00-20.00
28.04 (wtorek) godz. 17.00-20.00 21.11 (sobota) godz. 9.00-13.00
19.05 (wtorek) godz. 17.00-20.00