Telepatologia


e-mail: tpkons@igichp.edu.pl
co to jest telepatologia     jak przesłać przypadek do konsultacji lub/i telekonsultacji     formy współpracy    

Co to jest telepatologia?

Telemedycyna to medycyna wykorzystująca współczesne technologie teleinformatyczne na potrzeby opieki zdrowotnej. Telepatologia [TP] - to przetwarzanie obrazów makroskopowych i mikroskopowych, w celu ich transmisji poprzez łącza telekomunikacyjne dla celów diagnostycznych, konsultacyjnych, dla celów badawczych lub edukacji.

Pierwsza teletransmisja na użytek diagnostyki patomorfologicznej, odbyła się w roku 1968, a była to transmisja czarno- białych obrazów, pomiędzy szpitalem w Bostonie i szpitalem położonym poza miastem. Jednakże nie był to jeszcze początek prawdziwej telepatologii: niedostateczna jakość obrazów o małej rozdzielczości i czarno-białych barwach, nie pozwalała na wierne odtworzenie szczegółów i złożoności morfologicznej obrazów histopatologicznych.

Właściwy początek i rozwój TP datuje się od ważnego wydarzenia, które miało miejsce we wrześniu 1986, a była nim publiczna satelitarna transmisja kolorowych obrazów, w czasie rzeczywistym (na żywo) - pomiędzy ośrodkiem medycznym w El Paso, Texas i Waszyngtonie (badanie śródoperacyjne tkanek pobranych z guza piersi kobiety). Wydarzenie to przyczyniło się do dalszego rozwoju i zainteresowania telepatologią w Stanach Zjednoczonych, a w kilka lat później również w Europie. TP zaczęła się rozwijać w Europie, niezależnie w kilku ośrodkach i grupach: Niemcy, Norwegia, Szwecja, Japonia. Szczególnie szybki rozwój TP dokonał się w krajach o specyficznym ukształtowaniu geograficznym (wyspy i fiordy), gdzie szpitale i stanowiska pracy patologów oddalone są od siebie o setki kilometrów.

Telepatologia i telemedycyna, w obecnym czasie, przekroczyły stadium badań eksperymentalnych. TP jest obecnie wykorzystywana na całym świecie i w bardzo wielu ośrodkach, a stało się to dzięki ogromnemu postępowi i ewolucji w przetwarzaniu obrazu komputerowego, rozwoju Internetu i technologii telekomunikacji.

TP rozwija się w dwóch kierunkach, jako TP statyczna ("off line) i TP dynamiczna (on line")


na górę strony