III Klinika Chorób Płuc

kierownik: prof. dr hab. med. Kazimierz Roszkowski-Śliż

tel. 43 12 108  faks: 43 12 408   e-mail: k.roszkowski@igichp.edu.pl
W Klinice funkcjonują:
oddział X - kierownik: dr n. med. Jacek Zychj.zych@igichp.edu.pl
oddział XI - kierownik: dr n. med. Barbara Roszkowska-Śliż b.roszkowska@igichp.edu.pl
oddział XII - kierownik: prof dr hab. med. Elżbieta Wiatre.wiatr@igichp.edu.pl

Zespół Kliniki prowadzi diagnostykę i leczenie: Przedmiot zainteresowania: Osiągnięcia Współpraca naukowa Dydaktyka Klinika organizuje (w ramach CMKP) co roku dwa kursy:
Kurs pt. "Postępy pneumonologii z uwzględnieniem nowotworów płuc" oraz Kurs atestacyjny na II stopień chorób płuc
Klinika prowadzi specjalizacje w zakresie chorób wewnętrznych i pneumonologii, a także organizuje i prowadzi egzaminy na II stopień chorób płuc