Samodzielna Pracownia Telepatologii

kierownik: prof. dr hab. med. Janina Słodkowska

tel. 43 12 256   faks 43 12 452  e-mail: j.slodkowska@igichp.edu.pl
Przedmiot zainteresowania:
Osiągnięcia:
Udział w grantach
Współpraca naukowo-diagnostyczna zagraniczna:
Współpraca z instytucjami krajowymi:
Publikacje i prezentacje (2000-2002)
2002
 1. J. Slodkowska, J. Sygut, K. Siemiatkowska, M. Jakubiak-Wielganowic, R. Kordek, J. Kus, M. Korzeniewska-Kosela, T. Molina, P. Radomski, D. Gawryluk, E. Wiatr: Primary pulmonary non-Hodgkin's lymphoma [NHL] and advanced NHL with pulmonary involvement - rare entity and difficult diagnosis. ERJ, 2002 Suppl 38, 20,467s-468s.
 2. J. Slodkowska, K. Kayser, E. Vollmer, Krag-Jacobsen, J. Kuś, E. Wiatr, K. Siemiątkowska, J. Sygut.: Static telepathology in teleconsultations of pulmonary pathology problems. Elec J Pathol Histol Vol 8.1, Jan-March 2002.
 3. J. Slodkowska, K.Kayser, P.Hasleton, T.Molina: Telelconsultations in the chest disorders. Eur J Med Res, Vol.7, suppl. 1, 2002.
 4. J. Slodkowska, P. Radomski, P. Remiszewski, J. Zych, W. Androsiuk, E. Rowinska-Zakrzewska: Histologic sybtypes of small cell carcinoma in posttreatment autopsy specimens. Elec J Pathol Histol Vol 8.1, Jan-March 2002
 5. J. Słodkowska: Rozwój i wykorzystanie telemedycyny w diagnostyce i konsultacjach chorób układu oddechowego. Med Sci Rev Pulmonologia 2002, 90 - 96.
 6. J. Załęska, J. Słodkowska, E. Rogala, E. Skopińska-Różewska: Rola angiogenezy w raku płuca. Med Sci Rev Pulmonologia 2002, 16 - 20.
 7. J. Zych, M. Szturmowicz, A. Sakowicz, J. Słodkowska, M. Załęska, E. Radzikowska, J. Załęska, Z. Jodkiewicz, E.Rowińska-Zakrzewska.: Wartośc stężenia neuronoswoistej enolazy (NSE) w surowicy chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w prognozowaniu wyników leczenia cytostatycznego. Pneumonol Alergol Pol, 2002, 70, 5-6, 278-283.
 8. J. Słodkowska: Ilościowa ocena angiogenezy raka płuca i jej wartość prognostyczna, we współczesnych badaniach klinicznych Pneumonol Alergol Pol, 2002, 70, 5-6, 318-325.
 9. D. Gawryluk, J. Słodkowska, P. Dobkowski, E. Wiatr: Rozlany chłoniak z dużych komórek B Imitujący ziarniniakowatość Wegenera. Pneumonol Alergol Pol, 2002, 70, 3-4, 210-215
2001
 1. J. Słodkowska, K. Kayser, J. Kuś, I. Auer: Utility of the Teleconsultations in the Pulmonary Pathology Cases. Annals of the Academy of Studenica 4/2001:15-19.
 2. J. Slodkowska J, Kayser K, Maldyk J: Controversial cases in a diagnostic consultative telepathology - pulmonary and pediatric pathology (own experiences). Virchows Archiv, 2001, 439:327 [P-172]
 3. J. Słodkowska, E. Wiatr, K. Kayser, I. Bestry: Telepatologia w konsultacyjnej diagnostyce kontrowersyjnych rozrostów nowotworowych płuc - doświadczenia własne. Pneumonol Alergol Pol, 2001, 69, 5-6:247-256
 4. P. Remiszewski, J.Słodkowska, E. Wiatr, J .Zych, P. Radomski, E. Rowińska-Zakrzewska: Fatal infection in patients treated for small cell lung cancer in the Institute of Tuberculosis and Chest Diseases in years 1980-1994. Lung Cancer 2001, 31:101-110.
 5. J. Słodkowska, E. Wiatr, K. Kayser, P. Radomski, I. Bestry: Primary small cell carcinoma of the pleurae ( A case report and the morphometric study). Elec J Pathol Histol 2001, 7, 3
 6. M. Korzeniewska-Koseła, D. Maziarka, S. Wesołowski, R. Langfort, J. Słodkowska, I. Bestry, J. Kowalski, J. Kuś: Lymphangioleiomiomatoza płuc: obraz kliniczny i wyniki leczenia. Pneumonol Alergol Pol, 2001, 69, 11-12:626-634
 7. J. Slodkowska, J. Zych, M. Szturmowicz, P. Rudziński, E. Rowińska-Zakrzewska: Quantitative analysis of neuroendocrine activity in resected non-small cell lung carcinomas (NSCLC) - and its clinical significance. Współczesna Onkologia, Suppl. 2001, 5:75. (Abstracts)
 8. P. Radomski, J. Słodkowska, Z. Kamiński: The retrospective study of the pulmonary complications as a cause of death in AIDS patients in postmortem material. Pol J Pathol, 2001, 52:89 (Abstracts)
2000
 1. J. Slodkowska, J. Sikora, K. Roszkowski, A. Radomyski, W. Androsiuk: Expression of Vascular Endothelial growth Factor and Basic Fibroblast Growth Factor Receptors in Lung Cancer. Analyt Quantit Cyt Histol, 2000, 22:398-402
 2. J. Slodkowska, S. Wesolowski, K. Onish, J, Kuś: Usual Interstitial Pneumonia: the Comparative Analysis of Histopathology and HRCT Assessment in Relation to the Clinical Course of the Diseas. Elec J Pathol Histol, 2000, 6, 4, 004-07.
 3. J. Slodkowska. K.Kayser, P. Radomski, W. Papierz: First experiences in telepathology consultation service. Elec J Pathol Histol, 2000, 6.3-07
 4. J. Słodkowska, P. Hasleton P, Radomski P: Eskpersja transformującego czynnika wzrostu b1 (TGFb1) i angiogeneza w rakowiakach oskrzelowo-płucnych. Pneumonol Alergol Pol 2000, 68:1-10
 5. J. Słodkowska: Zastosowanie telepatologii w diagnostyce histopatologicznej. Pneumonol Alergol Pol, 2000, 68;9-10:407-410
 6. J. Słodkowska, A. Sulokowska-Rowińska, P. Dorosz, P. Radomski, A. Wasiutyński: Łagodny, jasnokomórkowy guz płuca ("guz cukrowy"). Ocena morfologiczna, immunohistochemiczna i ultrastrukturalna guza. Pneumonol Alergol pol, 20000, 68:60-64
 7. S. Wesolowski, J. Kus, K. Onish, J. Slodkowska, R. Langfort: Clinical usefulness of dividing patients with idiopathic pulmonary fibrosis into UIP and non-UIP groups. ERJ 2000, suppl 31, 16:574s.
 8. M. Szturmowicz, J. Zych, P. Rudzinski, A. Sakowicz, J. Slodkowska, E. Rowinska-Zakrzewska: Elevated beta Human Chorionic Gonadotropin (bHCG) in serum of lung cancer patients is combined with lack of response to chemotherapy and poor prognosis. Tumor Biology, 2000, suppl 1 21:72s.
 9. J. Slodkowska, P. Radomski, D. Radomska-Lesniewska, J. Chorostowska-Wyminko, M. Pirozynski, W. Szymczak, E. Skopinska-Rozewska: The preliminary study on morphometric application in characterization of cell in BAL smears. Current Pneumonology, 2000, 4:1(11):18
 10. P. Remiszewski, J. Słodkowska, E. Wiatr, M. Marzinek, P. Radomski, E. Rowińska-Zakrzewska: Zakażenia grzybicze i pneumocystodoza, jako przyczyna zgonu u chorych leczonych z powodu drobnokomórkowego raka płuca (drp). Onokologia Polska, 20000, suppl 1, 3:72-73.