Samodzielna Pracownia Rehabilitacji

kierownik: mgr Marek Kram

tel. 43 12 316   e-mail: m.kram@igichp.edu.pl