Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
im. dr Marii Werkenthin

p.o. kierownika: lek. med. Iwona Bestry

tel. 43 12 116   e-mail: i.bestry@igichp.edu.pl
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej prowadzi Profil działalności Zakładu obejmuje: W ramach prowadzonych badań diagnostycznych w Zakładzie wykonuje się następujące wysoce specjalistyczne procedury: