I Klinika Chorób Płuc

kierownik: prof. dr hab. med. Jan Kuś

tel. 43 12 143  fax 43 12 443 e-mail: j.kus@igichp.edu.pl
Klinika zajmuje się diagnostyką i leczeniem W klinice realizowane są prace badawcze, których tematy są następujące: Klinika uczestniczy również w realizacji innych badań działalności statutowej Instytutu: W Klinice prowadzone jest szkolenie przed i podyplomowe: