Zakład Patomorfologii

Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Renata Langfort

r.langfort@igichp.edu.pl
Sekretariat Zakładu - tel. 43 12 257  faks: 43 12 427
e-mail: patomorfologia@igichp.edu.pl
Sekretariat Medyczny - (+48)(22) 43 12 378

W ramach Zakładu działają:

Pracownia Biopsyjna i Pracownia Cytologiczna
Kierownik: mgr Krystyna Sierota
Tel. - (+48)(22) 43 12 376,  43 12 461

Pracownia Immunohistochemiczna
Kierownik: mgr Dorota Giedronowicz
Tel. - (+48)(22) 43 12 125,

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

W sprawie ustalenia terminu wypożyczenia preparatów i bloczków parafinowych prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 22 43 12 378) z Sekretariatem Medycznym Zakładu. Preparaty i bloczki udostępniane są na podstawie rewersu (pisemnego wniosku o wypożyczenie) wystawionego przez zakład leczniczy. Mogą być wydane bezpośrednio pacjentowi lub jego przedstawicielowi zgłoszonemu w Kancelarii Chorych IGiChP jako osoba upoważniona do wglądu w dokumentację medyczną. Po preparaty i bloczki należy zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Zespół lekarski

Stały zespół stanowią lekarze, specjaliści patomorfolodzy, w tym m. in.:
prof. nadzw. dr hab. n. med. Renata Langfort
dr n. med. Ewa Szczepulska-Wójcik
dr n. med. Małgorzata Szołkowska
Lekarze Zakładu Patomorfologii są członkami różnych towarzystw naukowych, m. in.: Polskiej Grupy Raka Płuca, The International Association for the Study of Lung Cancer, European Society of Pathology, The International Thymic Malignancy Interest Group, Polskiego Towarzystwa Patologów, Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, The European Respiratory Society.

Działalność kliniczna i naukowa Zakładu

Zakład specjalizuje się w diagnostyce mikroskopowej chorób nowotworowych i nienowotworowych płuc, opłucnej i śródpiersia u osób dorosłych. W ramach działalności Instytutu Zakład Patomorfologii jest ośrodkiem referencyjnym w diagnostyce chorób tych narządów.
Zakład Patomorfologii, jako jednostka Instytutu, od kilku lat posiada certyfikat zgodności procedur z normami ISO (aktualnie: ISO 9001:2015) a także certyfikat EQA (External Quality Assessment) wydawany przez the European Society of Pathology Quality Assurance (ESPQA).
Rutynowa diagnostyka obejmuje rocznie ponad 7000 badań (= ok. 50 000 preparatów), w tym około 600 badań śródoperacyjnych. Ponadto wykonywanych jest około 250 badań konsultacyjnych dla innych zakładów leczniczych głównie w zakresie diagnostyki chorób śródmiąższowych płuc oraz rzadkich chorób nowotworowych płuc, opłucnej i nowotworów nabłonkowych grasicy. Zakład od kilku lat nie wykonuje badań autopsyjnych.
W Zakładzie wykonywane są badania podstawowe (HE), badania histochemiczne oraz reakcje immunohistochemiczne. Badania genetyczne i molekularne wykonywane są we współpracy z Zakładem Genetyki i Immunologii Klinicznej IGiChP.

Najistotniejsze zagadnienia, w których specjalizuje się Zakład Patomorfologii:
  Rak płuca
 • Ocena materiału przed i pooperacyjnego według najbardziej aktualnych zaleceń WHO oraz zgodnie z wytycznymi programów lekowych.
 • Ocena czynników prognostycznych i predykcyjnych:
  UWAGA: OCENA CZYNNIKÓW PREDYKCYJNYCH W RAKU PŁUCA
  (TJ. KWALIFIKUJĄCYCH DO LECZENIA CELOWANEGO LUB IMMUNOTERAPII) JEST WYKONYWANA NA WNIOSEK (SKIEROWANIE) LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZENIA PACJENTA.
  • Wzór skierowania na badania wykonywane w Zakładzie Patomorfologii poniżej:
   - Skierowanie na badanie oceny immunohistochemicznej biomarkerów raka płuca
  • kwalifikacja materiału tkankowego lub cytologicznego do oceny mutacji EGFR;
  • ocena immunohistochemiczna białka fuzyjnego ALK (przeciwciało D5F3) i kwalifikacja do badania rearanżacji w genie ALK metodą FISH;
  • ocena ekspresji PD-L1 (klon 22C3 lub SP263);
   Niektórzy członkowie zespołu ukończyli szkolenia instruktorskie w ocenie immunohistochemicznej PD-L1 (klon 22C3 oraz klon SP142) w niedrobnokomórkowym raku płuca.
 • Udział w badaniach klinicznych (np. MO29978).
  Nowotwory nabłonkowe grasicy
 • Ocena materiału według najbardziej aktualnych zaleceń WHO.
 • Udział w projektach badawczych organizowanych przez The International Thymic Malignancy Interest Group.
  Choroby śródmiąższowe ze szczególnym uwzględnieniem idiopatycznego włóknienia płuc
 • Ocena materiału tkankowego pobranego np. w trakcie wideotorakoskopii lub kriobiopsji według najbardziej aktualnych zaleceń The American Thoracic Society, The European Respiratory Society, The Japanese Respiratory Society oraz The Latin American Thoracic Association z uwzględnieniem zaleceń zawartych w programie lekowym dla idiopatycznego włóknienia płuc - kwalifikacja do leczenia.

Działalność dydaktyczna

Lekarze Zakładu prowadzą wykłady oraz warsztaty mikroskopowe z zakresu chorób płuc, opłucnej i śródpiersia dla lekarzy w trakcie specjalizacji z patomorfologii w ramach współpracy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.
Co roku lekarze Zakładu organizują naukowe sesje tematyczne oraz prowadzą warsztaty mikroskopowe dla lekarzy patomorfologów w czasie Konferencji Polskiej Grupy Raka Płuca.
Po uzgodnieniu z kierownikiem Zakładu istnieje możliwość dla lekarzy w trakcie specjalizacji z patomorfologii lub lekarzy specjalistów patomorfologów odbycia stażu z zakresu chorób płuc, opłucnej i śródpiersia lub otworzenia przewodu doktorskiego.
Kontakt: 22 43 12 257 lub e-mail: patomorfologia@igichp.edu.pl