Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

tel. 22 43 12 190   faks 22 43 12 490 

Intensywna Terapia

kierownik: lek. med. Jacek Prokopowicz

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
tel. 22 43 12 250   e-mail: anestezjologia@igichp.edu.pl

pielęgniarka oddziałowa: lic. piel. Elżbieta Żmijewska

Intensywna Terapia Pneumonologiczno-Kardiologiczna

kierownik: prof. dr hab. med. Witold Z. Tomkowski

tel. 22 43 12 121   faks 22 43 12 422  e-mail: w.tomkowski@igichp.edu.pl

Profil działalności Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii charakteryzuje:
obejrzyj także: Regulamin odwiedzin w OIT